ԱՆԶԱՐԴՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0142 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c գ. ἁκοσμία, τὸ ἅκοσμον dedecus, ornatus defectus Պակասութիւն զարդուց. անշքութիւն. տձեւութիւն. *Ի բաց ընկեսցուք զայնպիսի զարդս, մանաւանդ թէ զանզարդութիւնն իսկ. Ոսկ. մ. ՟Բ. 5: *Գօտի անզարդութեան (կամ անզարդութեամբ) զարդ. Առ որս. ՟Ժ՟Գ: *Զիա՞րդ ʼի վաղընջուց նիւթ, այն՝ որ ոչ բնաւ ամենեւին յաշխարհի եւ անզարդութեամբ եղեալ. Փիլ. նխ. ՟ա.: *Ի խուն վայրկենի կազմեցեր, պատրաստ կացուցեր զանզարդութիւն ամենից եղանակաց: Ընդ անզարդութեան երկաթոյս՝ պղինձ պճնելի. Նար. ՟Կ՟Գ. ՟Բ: *Դարձաք յառաջին անզարդութիւնն. Լաստ. ՟Ժ՟Ը: *Առնել ապականութիւն, եւ անզարդութիւն երկրի ծննդոց. Արշ. ՟Ի՟Թ: Մերթ ըստ հոմաձայնութեան յունին՝ Անկարգութիւն. խառնակութիւն. *Եսաւ՝ օրինակ անառակութեան եւ անզարդութեան. Փիլ. լին.: *Անզարդութիւն եւ անկարգութիւն՝ աստուածայնոյն կրօնից եւ սահմանաց է լուծումն. Դիոն. թղթ.: *Անկարգութիւն եւ անզարդութիւն ʼի յօդսդ (առնէ) զշանթիս. Առ որս. ՟Ժ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0168 Chronological Sequence: Early classical գ. Անպատրաստութիւն. անզարդութիւն. *Գտանէ յանհնարին վտանգս եկեալ զհիւղն քան զառաջին անկազմութիւնն. Եզնիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0228 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c գ. Ոչ գոլն յօրինեալ՝ կազմեալ պատրաստութեամբ. անզարդութիւն, անշքութիւն. անպաճոյճ գոլն. *Զհասարակական բառս եւ զձայնի անպատրաստութիւն ամենայն ուրեք նախապատուէ. Բրս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԴԻՄԱԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0768 Chronological Sequence: 5c, 10c գ. ἁκοσμία deformitas Հակառակ կազմութիւն, կամ անկազմութիւն, անզարդութիւն. անշքութիւն. *Ողբայ եւ միւս ոմն մարգարէ, զառաջին բարեզարդութիւնն, եւ զվերջին ընդդիմակազմութիւնն հակառակս դնելով. Ածաբ. կարկտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐԱԲՆԱԿ — ( ) NBH 2 0414 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԲՆԱԿ. ἑπιχώριος. *Եթէ ներաբնակ գոլով՝ առ այսոսիկ անզարդութիւն արասցէ. Պղատ. օրին. ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐԱԶԱՐԴՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0852 Chronological Sequence: 6c գ. Անզարդութիւն. անշքութիւն. տգեղութիւն. *Դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց՝ ʼի հակառակն փութայ այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն: Անյարմար զգայութեանցն տանել տարազարդութիւն. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.