ԱՆԶԱՒԱԿ

(ի, աց.) NBH 1-0142 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 14c ա.մ. ἅτεκνος carens liberis, orbus Պակասեալ ʼի զաւակէ (որ չէ ծնեալ, կամ մեռեալ է). անորդի. անմարդի. ... *Անզաւակ եւ այրի էի: Ոչ եւս լինիցիք անզաւակ ʼի նոցանէն: Անզաւակ յազգէ քումմէ եղեր: Զազգդ քո անզաւակ ոչ եւս արասցես: Ջուրքս չար, եւ երկիրս անզաւակ. Ես. ՟Խ՟Թ. 2: Եզեկ. ՟Լ՟Զ. 12=14: ՟Դ. Թագ. ՟Բ. 19: *Առնուլ զկնի եղբօր իւրոյ վախճանելոյ եւ անզաւակի. Երզն. մտթ.: *Օրհնեցան անզաւակ որովայնք նոցա. Եփր. ծն.: *Անզաւակ էանց յաշխարհէ: Կէսք անզաւակ իսկ ելանեն յաշխարհէս. Մամբր.: Մանդ.: Իսկ Ճշ. *Անզաւակ ջուր". իբր անպէտ կամ վնասակար ʼի ծնունդ զաւակաց:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆՃԵՏ — ( ) NBH 1 0199 Chronological Sequence: Early classical, 11c ա. Ոյր ոչ գուցէ ճետ. անորդի. անզաւակ. ... *Զի բնաւին անզարմ եւ անճետս թողցէ. Մագ. ՟Լ՟Գ: *Մի՛ եղիցի անճետ եւ անզաւակ յերկրի ձեր. Մծբ. ՟Ժ՟Է: *Եւ այլ ոչ եղեւ անդ վաղամեռ եւ անճետ. Եփր. թագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՒԼ — (ամլոյ, ոց.) NBH 1 0071 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c ա. στεῖρα sterilis (լծ. թ. համիլէ օլմայան. հյ. անյղի.) Ստերջ կին, կամ արգանդ անկար ʼի յղանալ. անծնունդ. անզաւակ. ամոյլ, տղայ չբերօղ. ... *Եւ էր Սարա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԱՐՄ — ( ) NBH 1 0142 Chronological Sequence: 11c ա. Պակասեալ ʼի զարմէ. անզաւակ. զաւակ չունեցօղ. ... *Զի բնաւին անզարմ եւ անճետս թողցէ. Մագ. ՟Լ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԱՒԱԿԵՄ — (եցի) NBH 1 0142 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c ն. ԱՆԶԱՒԱԿԵՄ ԱՆԶԱՒԱԿԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ἁτεκνόω Անզաւակ կացուցանել. անորդի կամ որդեկոտոր առնել. զաւակէ զրկել, տղաքը մեռցնել. ... *Արտաքուստ անզաւակեսցէ զնոսա սուր: Անզաւակեցից զցանկալիս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԱՒԱԿԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — ( ) NBH 1 0142 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c ն. ԱՆԶԱՒԱԿԵՄ ԱՆԶԱՒԱԿԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἁτεκνόω Անզաւակ կացուցանել. անորդի կամ որդեկոտոր առնել. զաւակէ զրկել, տղաքը մեռցնել. ... *Արտաքուստ անզաւակեսցէ զնոսա սուր: Անզաւակեցից զցանկալիս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԱՒԱԿԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0142 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c կր.ձ. ԱՆԶԱՒԱԿԻՄ որ եւ ԱՆԶԱՒԱԿԱՆԱԼ. ἁτεκνόομαι, ἁποκτείνομαι liberis orbor Անզաւակ մնալ. անորդի լինել. ... *Գուցէ անզաւակիցիմ յերկոցունց ʼի ձէնջ ʼի միում աւուր: Բայց ես որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԺԱՌԱՆԳ — (ի, աց.) NBH 1 0153 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ԱՆԺԱՌԱՆԳ գրի եւ ԱՆԺԱՌԱՆԿ. Ոյր չկայցէ արու զաւակ՝ ժառանգ զկնի իւր. անզաւակ. անորդի. ἅπαις ժառանգ չունեցօղ. ... *Յարու մանկանէ անժառանգ վախճանէր. Եւս. քր. ՟Ա: *Ես այր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԻՆ — (ծնի.) NBH 1 0166 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. ἅγονος sine facto Անծնունդ. անծննդական. անզաւակ. ամուլ. ստերջ. անբեր. զաւակ կամ բերք չունեցօղ. ... *Ամենայն անպտուղ՝ բնաւ անծին. Ոսկ. ՟ա. թես.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾՆԱՆԵԼԻ — ( ) NBH 1 0167 Chronological Sequence: 12c ա. Անծնունդ. անզաւակ. որ՝ կամ որոյ ծնունդն ոչ է կենդանի, այլ բերք եւեթ. *Ի դէպ էր յանծնանելի նիւթոյ զնորա պաշտամանն զգեստ պատշաճել. Լմբ. պտրգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾՆՆԴԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0167 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c ա. ἅγονος non generans, sterilis որ եւ ԱՆԾՆՈՒՆԴ, եւ ԱՆԾԻՆ ասի, իբր անզաւակ, ամուլ, եւ անբեր. որ ծնունդ չունի, բերք մը չունեցօղ. ... *Զանծննդական զամուլ հոգիս. Յիսուս որդի.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.