ԱՆԶԲԱՂ

(-) NBH 1-0143 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 12c ա.մ. ἁμετεώριστος constans, intentus Ազատ ʼի զբաղանաց. ոչ ցնդեալ. հանդարտ. անզբօս. գրի եւ ԱՆԸՍԲԱՂ. չցնդած, անշփոթ. ... *Անզբաղ ունիցի զտեսութիւն ... Անզբաղ կալցի զմիտսն: Որպէս զբարի բռնամարտիկ անզբա՛ղս կալ զհայցուածսն. Բրս. հց. եւ Բրս. հայեաց.: *Անզբաղ կեանս ստանալ. Սարգ. յկ. ՟Ե: *Անզբաղ լինել յաշխարհական իրաց. Շ. ընդհ.: *Անզբաղ յապահովութիւն. Պիտ.: *Անզբաղ կալ յաղօթս. Խոսր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԶԲՕՍ — ( ) NBH 1 0143 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 10c, 12c ա. Նոյն է ընդ ԱՆԶԲԱՂ. (լծ. եւ յն. անբէրի՛սբաստօս ոչ այսր անդր ձգձգեալ). Ազատ իբր ʼի զբօսանաց ալեաց. անխռով. հանդարտ. ... ἁπερίσπαστος, ἁμετεώριστος non distractus *Վասն անզբօս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԲԱՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0143 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆԶԲԱՂ. *Լինել առ Աստուած անզբաղական կենօք. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԲԱՂԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0143 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c մ. որ եւ ԱՆԶԲԱՂԱԲԱՐ, ԱՆԶԲԱՂ. ἁμετεωρίστως, ἁπερισπάστως sine ulla distractione, cura; constaner Առանց զբաղանաց. անցնդելի մտօք. անշփոթ. հանդարտիկ. ... *Անզբաղապէս կալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԲԱՂԵԱԼ — (ելոյ, ոց.) NBH 1 0143 Chronological Sequence: 12c Տ. ԱՆԶԲԱՂ. *Անզբաղելոցն՝ դիւրաւ յաջողի սէրն Աստուծոյ. Լմբ. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՄԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0168 Chronological Sequence: 10c, 11c գ. Ոչ գոլն կամակ. անյօժարութիւն. դժկամութիւն. եւ անգործութիւն. դատարկութիւն. անզբաղ կեանք. ἁπραγμοσύνη *Զաման ուղղոյն անկամակութեամբ չար թնդեցուցեալ. Նար. ՟Ղ՟Բ: *Զանհոգն վարեն կեանս, անկամակութեամբն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՈԳ — (ի, աց.) NBH 1 0187 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ա. Ազատ ʼի հոգոց. անզբօս, անզբաղ. անկասկած. անքոյթ. յապահովացեալ. աներկիւղ. անխռով. հանդարտ. ἁμέριμνος curis vacuus, securus ... *Որ տքնի վասն նորա, վաղվաղակի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՈԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0188 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 11c, 12c գ. ἁσφάλεια securitas Անհոգն գտանիլ, որպէս յապահովութիւն. աներկեւան վիճակ. անդորրութիւն. անզբաղ հանդարտութիւն. ... *Բնակեսջիք անհոգութեամբ յերկրիս ձերում. Ղեւտ. ՟Ի՟Զ. 5:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԲԱՂ — ( ) NBH 1 0235 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆԶԲԱՂ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԱԺԱՆ — ( ) NBH 1 0242 Chronological Sequence: 6c, 9c ա. ԱՆՏԱԺԱՆ եւ ԱՆՏԱԺԱՆԵԼԻ Ուր չիք տաժանումն. անզբաղ. անվիշտ. անցաւ. ... *Ի բազում աւուրս ուրախ եղեալ՝ եւ մարմնով եւ հոգւով, յիրսն (կամ յիւրսն) անտաժան անդրէն դարձաւ. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Անտաժանելի երկամբք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԱԺԱՆԵԼԻ — ( ) NBH 1 0242 Chronological Sequence: 6c, 9c ա. ԱՆՏԱԺԱՆ եւ ԱՆՏԱԺԱՆԵԼԻ Ուր չիք տաժանումն. անզբաղ. անվիշտ. անցաւ. ... *Ի բազում աւուրս ուրախ եղեալ՝ եւ մարմնով եւ հոգւով, յիրսն (կամ յիւրսն) անտաժան անդրէն դարձաւ. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Անտաժանելի երկամբք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.