ԱՆԶԳԱՅԱԲԱՐ

(-) NBH 1-0144 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 12c մ. Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԶԳԱՅ) ἁναισθήτως, ἁφρόνως sine sensu, stupide, stolide *Անզգայաբար ունին զանձինս. Նիւս. կուս.: *Անշնչապէս եւ անզգայաբար. Մաքս. ի դիոն.: *Ել յայս աշխարհէս, յոր անզգայաբար կեայր: Ուտէ եւ ըմպէ անզգայաբար. Յճխ. ՟Ժ՟Բ. ՟Ժ՟Է: *Որ ձայնի միայն շշնջիւն իցէ անզգայաբար, եւ ոչ այլ ինչ իմանի. Խոսր.: *Մանկանցն անզգայաբար է մահն. Մխ. երեմ.: *Անզգամն բացեալ զբերան՝ սկսանի անզգայաբար ցուցանել զիւր անմտութիւնն. Ածաբ. ԺՂ: *Լսողացն՝ զանզգայաբար հարցմամբն ծիծաղելով. Փարպ.: *Բազում անզգայաբար մտօք. Ոսկ. մտթ.: *Որպէս հիւանդք յախտսն անզգայաբար լեալ. Ոսկ. եբր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԶԳԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0143 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἁναίσθητος sensu carens, insensatus Որ չզգայ. անբաժ ʼի զգայութենէ. եւ անշունչ. անկենդան. չզգացօղ ... *Մեռեալ ոք անզգայ յամենայն շարժմանէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՅԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0144 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c Տ. ԱՆԶԳԱՅԱԲԱՐ. *Միայն անզգայապէս եւ անշնչաբար ունի շարժութիւն, որպէս տունկք ամենայն եւ բոյսք. Մաքս. ի դիոն.: *Համբերեա՛ ժուժելով՝ ո՛չ անզգայապէս. քանզի ո՞ր վարձք անզգայութեանն. Բրս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՍՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0144 Chronological Sequence: 8c Տ. ԱՆԶԳԱՅԱԲԱՐ. ἁνεπαίσθητον sine sensu *Երկիւղիւ փոփոխմանն՝ անզգաստաբար ունի զմերձաւորացն վայելումն. Նիւս. կուս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻՄԱՑԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0155 Chronological Sequence: 13c մ. Իբր անզգայաբար. առանց զգալոյ. լռելեայն. *Որք զԱստուած ստուգապէս անձանց հաշտօղ արարին, անիմացաբար եւս նեղելոց բարեգործել կարացին. Կլիմաք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈՐՀՐԴԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0162 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 12c մ. ἁπροβουλεύτως inconsulte, to Առանց խորհրդոյ, կամ կանխաւ խորհելոյ. անմտաբար. անզգայաբար. վարկպարազի. վայրապար. անպատճառ. ... *Անխորհրդաբար եւ առանց յառաջագոյն ինչ իմանալոյ գործել. Փիլ. նխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇՆՉԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0215 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c Տ. ԱՆՇՆՉԱԲԱՐ. *Անշնչապէս եւ անզգայաբար. Մաքս. ի դիոն.: *Անշնչապէս բարբառին. Նար. ՟Ծ՟Բ: *Համախմբելով ընդ փայտին անշնչապէսʼʼ. այսինքն բեւեռելով, եւ մեռանելով. Յհ. իմ. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՆԶԳԱՅԻՄ — ( ) NBH 2 0326 Chronological Sequence: Early classical ՅԱՆԶԳԱՅԻԼ. Տ. ԱՆԶԳԱՅԻԼ, ԱՆԶԳԱՅԱՆԱԼ. *Ձայն յանզգայելոց ʼի գինւոյ լսեմ ես. Ել. ՟Լ՟Բ. 18: *Յանզգայեալ կան ախտի (յն. անզգայաբար): Յանզգայեալ հարաւ այնուհետեւ ʼի սէրն Քրիստոսի (այսինքն վառեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՇՆՋԻՒՆ — (ջման, ջմունք.) NBH 2 0487 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. ՇՇՆՋԻՒՆ ՇՇՆՋՈՒՄՆ. θρόος, θροῦς rumor, sonus. Շշունջ, շշնջելն. հնչիւն, մրմունջ. փըսըլտոց, մրմռոց. ... *ՇՇնջիւն քրթմնջանաց ոչ ծածկեսցի. Իմ. ՟Ա. 10: *Զնոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՇՆՋՈՒՄՆ — (ջման, ջմունք.) NBH 2 0487 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. ՇՇՆՋԻՒՆ ՇՇՆՋՈՒՄՆ. θρόος, θροῦς rumor, sonus. Շշունջ, շշնջելն. հնչիւն, մրմունջ. փըսըլտոց, մրմռոց. ... *ՇՇնջիւն քրթմնջանաց ոչ ծածկեսցի. Իմ. ՟Ա. 10: *Զնոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.