ՄԱՄՈՒՌ

(մռոյ, ոց.) NBH 2-0200 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 14c - φυκίον, φῦκος fucus, alga, muscus, situs եւ ἐλξίνη elxine. (գրի եւ ՄԱՄՈՒՐ.) Ազգ լօռի, կամ կնիւնւոյ. եւ ամենայն խոտ կամ սէզ բուսեալ ʼի ջուրս, եւ յերեսս խոնաւուտ փայտից եւ քարանց. եւս եւ Բաղեղն. ջրին գորտնբուրդն, քոս ...: Գաղիան.: եւ Բժշկարան.: *Զծառս բղխեցոյց յերկրէ, որոց սկիզբն մամուռն մօտ ʼի բոյսս, եւ կատարումն արմաւենին. Մխ. այրիվ.: *Կէսքն (ʼի լողակաց) զմամուռս ջուրցն ուտեն, եւ կէսքն զսիկն եւ զաւազն. Վեցօր. ՟Է: *Ձկանց բնութիւն՝ ճարակել եւ զմամուռ, եւ այլ ինչ որ ʼի ջուրս բոյսք. Նիւս. բն.: *Մարմինք նոցա որպէս զքար, որ զմամուռն յինքեան ունի: Մարմինն իբրեւ զմամուռս քարի ներկեցաւ ʼի ցօղոյ եւ ʼի ցրտութենէ. Ճ. ՟Բ.: Գրք. հց. ՟Ը:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԺԱՆԳ — (ոյ, ով.) NBH 1 0830 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. ԺԱՆԳ ԺԱՆԿ. ἱός rubigo, et venenum Ամենայն աղտ եւ ապականութիւն նիւթեղինաց՝ որպէս թոյն ʼի դուրս տուեալ, եւ ապականիչ նոցին իսկ նիւթոց. մանաւանդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՄՈՒՐ — ( ) NBH 2 0200 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՄԱՄՈՒՌ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՐԱՔՈՍ — (ի.) NBH 2 0997 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c գ. Քոս քարանց. մամուռ. *Քարեղէն պատկերացն առեալզքարաքոս ժանկոյն, զազրացեալ՝ կանաչացեալ. Ագաթ.: *Ազգ բուսականց՝ առաջին, քոսն ʼի քարինս ... Առաջինն է քարաքոսն, որ մօտ է ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.