ԱՆԶԵՐԾԱՆԵԼԻ

(-) NBH 1-0145 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c - Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԶԵՐԾ) *Անզերծանելի լինելով ʼի վերբերութենէ աղիտիցն: Յոյժ անզերծանելիք մնալով: Անզերծանելի հիքութիւն. Պիտ.: *Անզերծանելի ծուղակ. Արծր. ՟Ե. 11: *Մահն ընթերակայ՝ երկիւղ անզերծանելի բնաւիցն. Լմբ. սղ.: *Զոմն սպան, զոմն եդ ʼի բանտի անզերծանելի. (իբր մ.) Մաղաք.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԵԼ — ( ) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c ա. ԱՆԵԼ որ եւ ԱՆԵԼԱՆԵԼԻ. ἁνέξοδος nullum habens exitum Որոյ չիք ելք. ուստի ոչ լինի ելանել. անզերծանելի. չելլալու. ... *Փակեաց յանել գառագեղն. եւ յիրաւի ասացի անել եւ ամուր, քանզի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԹԱՓԵԼԻ — ( ) NBH 1 0151 Chronological Sequence: 9c, 10c, 13c ա. Որ ոչ թափի ʼի ձեռաց, կամ ձեռամբ այլոյ. անզերծանելի, եւ անկապտելի. *Կրկնադատ, եւ անթափելի. Նար. ՟Ի՟Զ: *Բաժակ բերկրութեան, եւ անթափելի ցնծութեան. Վահր. յար. որ հայի եւ ʼի յաջորդ նշ: *Անթափելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՃՈՂՈՊՐԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0199 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c ա. ἅφευκτος, ἅφυκτος, ἁναπόδραστος inevitabilis Ուստի չէ՛ մարթ ճողոպրիլ. անզերծանելի. անփախչելի. անհրաժեշտ. ուր որ խալըսում չիկայ, որու ձեռքէն փախչիլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓՐԿԱՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0254 Chronological Sequence: 10c ա. Զոր չէ մարթ փրկանաւորել, կամ փրկանօք ազատել. եւ Անզերծանելի. *Իբրեւ զվնասակար անփրկանաւոր: Անփրկանաւոր կորուստ: Իբր անփրկանաւոր ըմբռնեցելոյ. Նար. ՟Ե. Նար. լ. Նար. ՟Հ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՈՒՂԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 1027 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c գ. ԾՈՒՂԱԿ որ եւ ԾՈՂԱԿ, ԾՕՂԱԿ. παγίς laqueus. Որոգայթ որսալոյ թռչունս. թակարթ. հաղբ. լար. վարմ. ... Տե՛ս Առակ. ՟Զ. 5: Ժող. ՟Թ. 12: *Որոգայթք թռչնոց, կամ ծուղակ. Մագ. ՟Ա:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՐՇԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0666 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 13c գ. φάτνωμα laqueare եւ δόκος trabs. Գրի եւ ՊՐՇԱԿ, եւ ՊՉՐԱԿ. որ եւ ԴԱՐԱՒԱՆԴ, կամ ՃԵՄԵԼԻՔ. Տախտակամածք յօրինեալք ʼի վերայ առաստաղակալ գերանաց տանն. *Պշրակքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0802 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 14c գ. ἁναφορά relatio. Վերաբերիլն, եւ իլն՝ ըստ ամենայն առման: Որպէս Բերումն ʼի վեր յերկինս առ աստուած. *Ոգիք մարդկան ... իմացական բնութիւն ... վերաբերութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.