ԱՆԶՈՒԳՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0146 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c գ. ἁνισότης inaequalitas Անզոյգ գտանիլն. անհաւասարութիւն. անհանգիտութիւն. աննմանութիւն, եւ անմիաբանութիւն. *Ի հանգիտութենէ եւ յանզուգութենէ բոլորն բաղկացաւ: Բանիւքն զուգութիւնն՝ զայն որ ʼի ձեռն գործոյն անզուգութիւնն՝ ծնցի. Փիլ. լին. եւ Փիլ. քհ.: *Անզուգութիւն՝ ծնող չարեաց. Եղիշ. ՟Ա: *Արտաքոյ է անզուգութեան՝ սրբոցն ժողով. Լմբ. յայտն.: *Անչափ ջերմութեամբ զանկշիռ անզուգութեանցն տանին պարսաւանս. Պիտ.: Ըստ յն. ոճոյ, նաեւ անարդարութիւն, անիրաւութիւն. խոտորումն. *Օտար է ʼի բնութենէն Աստուծոյ չարութիւն եւ անզուգութիւն. Լմբ. սղ.: Մերթ որպէս անզուգակցութիւն. *Ճառէ զծնունդն յանզուգութենէ Կուսին. Տօնակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂՃԱՏԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ձ. Զառամիլ. ցնորիլ. զառանցել. ցնդիլ. յիմարիլ. մոլիլ. եւ աղճատաբանել. ... *Մարգոյ աղճատելոյʼʼ. յն. զառանցելոյ, կամ յետին ծերոյ. Սիր. ՟Խ՟Ա. 4: *Աղճատեալ չարիմաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՆԳԻՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0179 Chronological Sequence: 6c գ. Անհաւասարութիւն. անզուգութիւն. աննմանութիւն. *Վաթսուն եւ չորքն հանգիտութիւն է, յիսուն եւ վեցն անհանգիտութիւն: Չենք օրէնքն՝ անհանգիտութեան պատմիչ. Փիլ. լին. ՟Ա. 91. 216 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՍԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0184 Chronological Sequence: 5c, 8c, 11c, 12c գ. ἁνισότης inaequalitas Պակասութիւն հաւասարութեան. առաւելութիւն կամ նուազութիւն. անզուգութիւն. աննմանութիւն. անմիաբանութիւն. խտիր. ... *Զամենայն անհաւասարութիւն եւ օտարագործութիւն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅԱՐՄԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0208 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. (լծ. յն. անարմօսդի՛ա) ἁναρμοστία incongruentia Պակասութիւն յարմարութեան. անմիաբանութիւն. անհամեմատութիւն. անդաշնակաւորութիւն. անզուգութիւն. ... *Առ ʼի լինել անյարմարութեան՝ բաւական է եւ մի աղի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0749 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 13c գ. ἱσότης aequalitas ῤυθμός proportio Հաւասարութիւն. չափակցութիւն. միաբանութիւն. միաձայնութիւն. համեմատութիւն. *Արդար այն ասի, որ զզուգաւորութիւն համեմատ էակացն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.