ՄԱՐՄՆԱՍԷՐ

(սիրի, րաց.) NBH 2-0228 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. φιλοσώματος, φιλόσαρκος carnem amans, corporis nimium studiosus, carnalis; carni deditus, favens. Որ սիրէ եւ պաշտէ զմարմին իւր, եւ զմարմնաւորս. փափկասէր. բարեկեցիկ. աշխարհասէր. ... *Կերինթոս մարմնասէր էր, եւ յոյժ մարմնաւոր. Եւս. պտմ. ՟Է. 24: *Մի՛ որպէս մարմնասէրք, այլ որպէս աստուածասէրք. Նիւս. կազմ.: *Խրատեսցէ զմարմնասէրսն, մի՛ կարի ընդ այնոսկ՝ որ ըստ զգայութեանցն երեւին, կապել զմիտսն. Բրս. հց.: *Զմարմնասիրացն, եւ աստէն ʼի սոյն կեանս ծնգելոցն ասիցես. Ոսկ. մ. ՟Բ. 13: *Վասն լինլոյ դոցա մարմին, այսինքն մարմնասէրք, եւ ոչ հոգիասէրք: Մարմնասէր իշխանաց: Դնէ վիճմամբ ʼի դիմաց մարմնասիրաց, թէ ոչ գոյ շահ յառաքինութեանց. Արծր. ՟Ա. 1: Ասող. ՟Բ. 2: Նախ. ժող.: *Եղջերդ այդ պտուղ քաղցր, ընդ նմին եւ դառն, որ նշանակէ զբան մարմնասիրաց. Մեկն. ղկ.: Կամ իբր Մարմնասիրական. *Կացցէ առաջի մարմնասիրացն խորհրդոց՝ բարեպաշտութիւնʼʼ. իմա՛ ըստ յն. ընդդէմ մարմնասէր խորհրդոց. Ածաբ. աղք.: *Զերկրածին եւ զմարմնասէր միտսն. Փիլ. այլաբ.: *Ի մեռելութիւն մարմնասէր եւ ախտակիր ձեր բարուցդ. Երզն. լս.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՍՆԱԿԵՆՑԱՂ — ( ) NBH 1 0111 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. Որ իբր անասուն կենցաղավարի. անասնաբարոյ. *Ստորնասէր անասնակենցաղս: Հողեղէն՝ մարմնասէր՝ անասնակենցաղ. Նար. ՟Ժ՟Ա. եւ Մծբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿՐԱԾԻՆ — (ծնի, նաց.) NBH 1 0700 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c ա.գ. γηγενεής terrigena Հողածնեալ. հողածին. հողեղէն. ադամ, եւ ծնունդք նորա. մարդ, մարդկային, երկրաւոր. ադամորդի. ... *Եդ ... ընդ երկրածինս զշաւիղս իւր:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐՄՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0227 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. σωματικός corporalis, corporeus σαρκικός carnalis. Սեպհական մարմնոյ. մարմնային. մարմնաւոր. ... *Ի սուրբ կուսէն զծնունդն կրեաց մարմնական: Փրկեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՆՉԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0486 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c ա.գ. ψυχικός ad animum vel animam pertinens, animalis, vivens, vitalis, sensibilis, carnalis, indulgens carni ἑμπνέον inspirans, respirans, animale ἕμψυχος,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՅՐԱԲԵՐ — (ի, աց, կամ ից.) NBH 2 0778 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c ա. κατωφερής, καταφερής qui deorsum fertur, declivis, proclivis, pronus, propensus ad voluptates. Որ բարի ʼի վայր՝ ʼի խոնարհ՝ ʼի ստորինս. ստորաբեր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.