ԱԳԱՆԵԼԻ

(լւոյ, լեաւ, լեաց.) NBH 1-0002 Chronological Sequence: 8c ա. Որ ինչ է ʼի պէտս ագանելոյ՝ այսինքն զգենլոյ. յարմար ʼի զգենուլ. հագնելու. կիյէճէփ. *Պատուականքս առ մեզ զգեստուց՝ եւ սակաւուց ագանելիք՝ հասարակաց նոցա է զգեստ. Խոր. ՟Բ. 78:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՐԿԱՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0362 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. Իբր Արկանօղ, արկօղ. որ արկանէ. *Յորժամ բանսարկուն հրամայիցէ արկանել ʼի հնոց աղքատութեանն, մի՛ յարկանելեաց, այլ յարկելոցն լինիջիր. Ոսկ. մ. ՟Ա 4: *Գովէ զարկանելեացն (ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՃԿՈՆ — (ի, աց.) NBH 1 429 Chronological Sequence: 8c, 11c գ. ἰμάτιον, χιτών vestis, tunica Սովորաբար ʼի մեզ կարծի լինել ագանելի ներքին ʼի վերայ շապկի. բայց ʼի գիրս վարի որպէս Պատմուճան, պարեգօտ. հանդերձ որ ʼի ներքոյ վերարկուի. եւ Վերարկու. եւ որ եւ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԻՇՏ — (գշտի, կամ տոյ.) NBH 1 0555 Chronological Sequence: 7c, 12c գ. ԳԻՇՏ որ եւ ԳՏԱԿ, ՔՍԱԿ. Գլխարկ, որպէս զգիշերնոց. եւ Ագանելի աբեղայից, ʼի ցփսոյ կամ ʼի բրդէ. որ եւ ասի ԳԻՍԱՒՈՐԵԱԼ. որպէս յն. πίλος, πιλίδιον pileus, galerus, tegmen ... *Ի կարմեղոս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱԳԱԾԱԲԱՆԵՄ — ( ) NBH 2 0002 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ՀԱԳԱԾԱԲԱՆԵԼ. Որպէս Ագանելի ինչ կամ ամոքելի քմաց կցկցել զբան. կարկատուն բանս ասել իմաստակութեամբ. *Հագածաբանել եւ իմաստակել զիրսն սովորեցին առաւել՝ քան թէ զճշմարիտն քննել. Փիլ. լիւս.: Իսկ Լծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԴԵՐՁ — I. (ի, ից.) NBH 2 0041 Chronological Sequence: Early classical գ. (ʼի համ՝ դարձ, շուրջ պատօղ զմարմինն.) ἰμάτιον, περίβλημα , ἕνδυμα, ἑσθής, χιτών vestis, vestimentum, amictus եւն. Զգեստ. պատմուճան. ագանելի. արկանելի. ծածկոյթ. եւ Ձորձ, եւ կապերտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԴԵՐՁԻՄ — (եցայ, եալ.) NBH 2 0041 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ձ. ἁποσκευάζομαι vasa colligo παρασκευάζομαι paratus sum περιζώννυμι praecingor եւն. Կ ազմ եւ պատրաստ լինել. վառիլ կազմիլ. գօտեւորիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՂԱԹԱՓ — (ի, ից.) NBH 2 0116 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. σανδάλιον calceus, caleamentum, sandalium. Ագանելի ոտից ʼի կաշւոյ՝ ո՛ր եւ է ձեւով. մոյկ, սանդալ, տրեխ, կոշիկ. (որ թափէ կամ դափէ զհող ʼի կոխելն զերկիր, կամ ʼի բաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐՔՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0422 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 13c գ.ա. ὐποδύτης subucula, tunica ἁναστείλας, χιτωνίσκος interula. Ներքին ագանելի ʼի ներքոյ պարեգօտի. բաճկոն. վտաւակ. *Զգեցուսցե՛ս ահարոնի ... զպարեգօտս պճղաւորս ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՊԻԿ — (պկի, կաց.) NBH 2 0465 Chronological Sequence: Early classical, 8c գ. (լծ. լտ. սուպուգուլա ). χιτών, χιτόνιον , ὐποχίτων tunica, subucula, indusium. Ագանելի կտաւի ʼի վերայ մերկոյ մարմնոյն ʼի ներքուստ. եւ լայնաբար՝ Արկեալն նաեւ ʼի վերայ այլոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.