ՄԱՔՐՈՒԹԻՒՆ


ՄԱՔՐՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0233 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c գ. καθαριότης, καθαρότης, καθαρισμός, τὸ καθαρόν purgatio, mundities, puritas. Մաքուր գոլն. սրբութիւն. յստակութիւն. պարզութիւն. եւ Մաքրումն. մաքրելն, իլն. ... *Ճանապարհ ... ոչ ʼի մաքրութիւն, եւ ոչ ʼի սրբութիւն. Երեմ. ՟Դ. 11: *Աւել ածելով խնամ տանել մաքրութեան. Փիլ. քհ.: *Զօդոցն մաքրութիւ: Մաքրութեան ջուրց եւ երկրի. Խոր. ՟Ա. 14: *Արծաթ, որ է մաքրութիւն մտաց. Շ. ընդհանր.: *Կուսական մաքրութեամբ: Ջուր մաքրութեան ʼի քէն մկրտելոցն յարբումն իմաստից: Հայցելով ʼի ծառայէն մաքրութիւն ջրոյ ʼի լուանալ զմեղս ադամայ. Շար. (այսինքն մկրտութիւն, իբր մաքրոտութիւն:) *Մայր մաքրութեան՝ լռութիւն եւ հնազանդութիւն. Կլիմաք.: ՄԱՔՐՈՒԹԻՒՆ՝ ըստ յն. ոճոյ. ἁνακάθαρσις explicatio. Մեկնութիւն. պարզաբանութիւն: Դիոն. ստէպ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՓՈՐՈՒՄՆ — (րման.) NBH 2 0957 Chronological Sequence: 6c գ. Փորելն, իլն. բրումն. *Ի ջրհորոցն ʼի վերստին մաքրութիւն եւ ʼի պեղումն եւ փորումն փութացաւ. . . Փորումն եւ պեղումն վերստին մաքրութիւն. Փիլ. լին. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԼԻՑ — ( ) NBH 1 0017 Chronological Sequence: 6c, 10c, 13c ա. Լցեալ ախտիւք մեղաց: Նոյն ընդ վ: *Յախտալից սրտէ աղօթքն խոտան երեւին. Նար. խր.: Լցեալ ախտիւք մարմնոյ եւ հոգւոյ. լի կարեօք եւ կրիւք. ցաւալից. վշտալից. *Ախտալից կեանք: Ձանձրացեալ իցէ ելանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՍՐԲՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0066 Chronological Sequence: 8c գ. τὸ πανάγιον omnem habre puritatem Ամենեւին սրբութիւն. կատարեալ մաքրութիւն. անարատութիւն. *Ամբիծք են (հրեշտակք) ամենեւիմբ, եւ զամենասրբութիւնն գերազարդաբար ունին. Դիոն. եկեղ. ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆԱՄԲԻԾ — ( ) NBH 1 0069 Chronological Sequence: 8c ա. ԱՄԷՆԱՄԲԻԾ կամ ԱՄԵՆԱՆԲԻԾ. Ամենայնիւ անբիծ անարատ եւ անշաղախ. πάντῃ ἅχραντος omnino immaculus *Սրբութիւն է յամենայն պղծութենէ ազատ, եւ ամենակատար՝ եւ ամէնանբիծ մաքրութիւն. Դիոն. ածայ. ՟Ժ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՂՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: 8c, 12c գ. Մաքրութիւն. անարատութիւն. (ըստ յն. նաեւ անսպի գոլն.) ἅσπιλον immaculatum esse ... *Եթէ միով իւիք աղտեղեսցի, ոչ եւս կարէ ունել այնուհետեւ զանաղտութիւնն. Նիւս. կուս.: *Ի հոգւոյն ունի զմաքրութիւնն եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՉԵԱՅ — ( ) NBH 1 0108 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. ἁνόμματος exoculats, oculis captus Ոյր չիք աչք մարմնեղէն. որ ոչն տեսանէ մարմնոյ աչօք. *Դու հաւատա՞ս, զանաչեայն յեղեալ աչացուն հարցանէր Տէրն, յՈրդի Աստուծոյ. Խոսրովիկ.: *Անձն աստուածատեսակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0113 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c գ. Անարատն գոլ ըստ ամենայն առման. ամբծութիւն. ամբողջութիւն. մաքրութիւն. կատարելութիւն. սրբութիւն. անեղծութիւն. ... *Անարատութեամբ եւ սրբութեամբ մեկնեցաւ յաշխարհէ: Անեղծ անարատութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՄԲՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0147 Chronological Sequence: 8c, 12c գ. որ գրի եւ ԱՆԸՄԲՌՆՈՂՈՒԹԻՒՆ. իբր անըմբռնելի գոլն. *Զմերկն եւ զբոկ (լինել հրեշտակաց՝ իմա՛) զարձակութիւնն եւ անըմբռնութիւնն եւ մաքրութիւն զառանց յաւելուածոյն: Մերկ տեսանելն (իլն) կամ բոկ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՈՒԱՆԱԼԻ — ( ) NBH 1 0157 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c ա. Զոր անմարթ է կամ դժուարին լուանալ եւ մաքրել. ... ἅπλυτος lauto difficilis, illotus *Զի՞նչ այնպէս անլուանալի, որպէս զկարմիր (որդան). զի եթէ իցեն մեղք ձեր իբրեւ զանլուանալի գոյնք, եթէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0165 Chronological Sequence: Unknown date գ. Անարատութիւն. մաքրութիւն. *Անծանակութեան հայր. ՃՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.