ՄԵԾԱՊԱՐԳԵՒ

(ի.) NBH 2-0240 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. μεγαλόδωρος qui magna donat, munificus. Առատաապարգեւ. մեծաձիր. որպէս առատաձեռն, տուօղ մեծամեծ պարգեւաց. *Որ էր այր մեծապարգեւ եւ աղքատասէր. Լաստ. ՟Ա: *Մեծապարգե՛ւդ, տո՛ւր ինձ սակաւիկ. Սարկ. աղ.: *Հոգւոց մաքրութիւն կարկառու քեզ մեծապարգեւն. Սեբեր. ՟Ժ: *Զմեծապարգեւին աստուծոյ մեծ օգնականութիւն: Մեծապարգեւիդ մարդասիրութիւնդ. Փիլ. բագն.: Խոսր.: Մաշտ.: Եւ որպէս Այն ինչ, որ է մեծ պարգեւ կամ պարգեւական. առատապէս պարգեւեալ. *Զմեծապարգեւն նորա շնորհս: Մի՛ արտաքսիցես զմեզ յայսպիսի մեծապարգեւ շնորհէ: Զաստուծոյ իմոյ մեծապարգեւ ողորմութիւնն: Մեծապարգեւ փառօք դառնայ. Դիոն. եկեղ.: Խսոր: պտրգ: Ոսկիփոր.: Ասող. ՟Բ. 2: ՄԵԾԱՊԱՐԳԵՒ ԱՌՆԵԼ. Պարգեւօք ճոխացուցանել: ՟Գ. Մակ. ՟Զ. 10: ՄԵԾԱՊԱՐԳԵՒ ՄԵԾԱՐԵԼ. Մեծամեծ պարգեւօք պատուել. ՟Բ. Մակ. ՟Գ. 35: Բուզ. ՟Գ. 10. 21: գ. ՄԵԾԱՊԱՐԳԵՒՔ գ. Տ. ՄԵԾԱՊԱՐԳԵՒՈՒԹԻՒՆ. *Յուսալ ʼի մեծապարգեւսն աստուծոյ. Վրք. ոսկ.: (տպ. ʼի մեծապարգեւն աստուած:)

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՄԵԾԱՊԱՏԻՒ — ( ) NBH 2 0239 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. μεγαλότιμος qui in magno est homore μεγαλόδοξος magnifice gloriosus σεβάσμιος venerandus, colendus եւն. Մեծապէս պատուեալ, եւ պատուելի. մեծաշուք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՈԽԱՁԻՐ — ( ) NBH 2 0185 Chronological Sequence: Unknown date ա. Առատաձիր. մեծապարգեւ. *Ի ճոխաձիր քաղցրութենէս. Ճ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԾԱՁԻՐ — ( ) NBH 2 0237 Chronological Sequence: 10c ա. Առատաձիր. մեծապարգեւ. առատաբաշխ. *Գոհանալով զմեծաձիր եւ զառատապարգեւ տեառնէդ: Այսմ մեծաձիր եւ ամենառատ պարգեւաց տրիտուր եւ այլն. Խոսր.: *Ընդ մեծաձիր շնորհին. Ի գիրս խոսր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԾԱՏՈՒՐ — ( ) NBH 2 0241 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 13c ա. Մեծապարգեւ. առատաձեռն. *Առատ բարոյիւք, եւ մեծատուր ʼի ձիրս. Կիր. պտմ.: Կամ Առատաձեռնեալ. առատ. *Մեծատուր պարգեւօք շնորհակալիս հատուցին նմա. Լաստ. ՟Ժ՟Ը: *Փառս ետուն վասն մեծատուր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐՍԻԿ — (սկի, սկաց.) NBH 2 0640 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c գ. πέρσης persa. փարս, ֆարս, աճէմ, գըզըլպաշ. Ազգ արեւելեան անդր քան զհայս եւ զմայրս. Տե՛ս բռ. յակ. ան. *Դողացան պարսիկք ʼի քաջասրտութենէ նորա խռովեցան. Յուդթ. ՟Ծ՟Զ. 12: *Զկնի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.