ՄԵԿՈՒՍՈՒԹԻՒՆ


ՄԵԿՈՒՍՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0245 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c գ. διάστημα, τὸ διάστατον, ἁπόστασις , ἁπουσία distantia, abscessio, absentia, discrepantia, interstitio, spatium, intervallum. Մեկուսի գոլն. մեկուսանալն, եւ հեռաւորութիւն. տարբերութիւն, որոշումն. անջատումն. անջրպետ. միջոց. խտիր. ... *Մեկուսութիւն եւ ոչ մի է հօր եւ որդւոյ: Մեկուսութիւնս եւ որոշմունս յաստուածայինն էութիւն ʼի ներքս բերել անուսումնաբար. Աթ. ՟Գ: Կիւրղ. գանձ.: *Առաքինութեանն մեկուսութիւն առ հակառակն (չարութիւն). Դիոն. ածայ.: *Արարեալն առ ոչ արարեալն՝ բազում ունի զմեկուսութիւն. Պիտառ.: *Տուընջեան եւ գիշերոյ մեկուսութեանցն: Զերկոտասանից տանց աստեղաց մեկուսութիւն: Զերրեակ ձեւս մարմնոց ասէ զեռակի մեկուսութիւնն, խորութիւն, բարձրութիւն, լայնութիւն. Մաքս. ի դիոն.: *Աստուծոյ առ մարդիկ միաբանութիւն, որպէս եւ ընդդէմն՝ մեկուսութիւն: Միշտ մեկուսութեամբ վեհիցն՝ պատուեալ լինի վատթարն, զնոցայն ժառանգելով զդաս. Փիլ. լին. եւ Փիլ. նխ. ՟բ.: *Հաւասար շուրջանակի զմեկուսութիւնն ունի. Պիսիդ.: *Սկզբնատիպն ոչ կարացեալ ժուժալ՝ հեռանալ պատկերի իւրոյ, տարամերժիլ մեկուսութեամբ. Պիտառ.: Ի ԲԱՑ ՄԵԿՈՒՍՈՒԹԻՒՆ. Նոյն ընդ վ. եւ Խուսափումն. ἁποφυγή կամ ἁποφοίτησις declinatio, fuga. *Զրկմամբ, եւ ʼի բաց մեկուսութեամբ, եւ կործանմամբ ʼի պատշաճիցն նոցա բարութեանց՝ չարք ասին. Դիոն. ածայ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԱՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0051 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 10c, 11c գ. ἑρημία desolatio, solitudo Անմարդութիւն. աւերակ եւ անապատ մնալն. անշքութիւն. լքումն. ... *Անմարդութիւն եւ ամայութիւն քաղաքաց. Փիլ. տեսակ.: *Տգիտութիւն եւ ամայութիւն յաշխարհի տարածի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԺԱՄԱՆԱԿԵԱՆ — ( ) NBH 1 405 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. Նոյն ընդ վ. (=ԲԱԶՄԱԺԱՄԱՆԱԿԵԱՅ) *Զինչ հաւասարութիւն է բազմաժամանակեան գիտութեան նոցա. Կոչ. ՟Ժ՟Է: *Ի տեղիս պանդխտութեան բնակեալ՝ բազմաժամանակեան է, թէպէտ եւ ամսօրեայ իցէ մեկուսութիւն. Փիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0089 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c գ. Հեռ. գրգռութիւն. ոխ. ատելութիւն. խըռխըռ. *Վաւառք մեծամեծք տոհմային հեռութեամբք աւերին. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Վառէին ուժգին հեռութեամբ ընդ քահանայս եւ ընդ մոնոզոնս եւ ընդ պաշտօնակիցս նոցին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0244 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 13c, 14c գ. διασάφησις declaratio, explanatio λύσις solutio διάκρισις discretio, distinctio ἐρμηνεία interpretatio ἑξήγησις enarratio. Մեկնելն զմթութիւն բանի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐՈՇՈՒՄՆ — (շման.) NBH 2 0534 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. Նոյն ընդ վ. (=ՈՐՈՇՈՒԹԻՒՆ) որպէս Բացորոշութիւն, զանազանութիւն. տեսութիւն. կանոն. διαστολή discretio, distinctio διαίρεσις, μερισμός divisio, partitio եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՐՈՅՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0560 Chronological Sequence: 10c Տ. ՄԵԿՈՒՍՈՒԹԻՒՆ. ԲԱԺԱՆՈՒՄՆ. *Ոչ ի մինն ասելով խառնակութիւն գոլ դիմացն, եւ կամ յերիցն տրոհութիւն՝ ուրոյնութիւն ել կամացն. Նար. ՟Լ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՋԲԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0989 Chronological Sequence: 6c գ. Անդրորր եւ հաստատուն տաղաւարումն իբր ʼի բանակի Աստուածոյ. բնակութիւն հանգստեան. *Աստուածոյ առ մարդիկ միաբանութիւն՝ քաջաբանութիւն եւ քաջբանակութիւն ʼի հարկէ մատուցանէ. որպէս եւ ընդդէմն՝ մեկուսութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.