ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻ

(լւոյ, լեաց.) NBH 1-0149 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c ա. Չընդունելի. անհաճոյ. ... *Բայց զի ʼի բնագրին ոչ գտանի, մեզ անընդունելի է. Արշ. ՟Ժ՟Ե: *Անընդունելի են պատարագք նորա. Մծբ. ՟Դ: *Զաղօթսն անգործ եւ անընդունելի առնել. Սարգ. յկ. ՟Ժ: *Զի կարասցեն զայրն Աստուծոյ անընդունելի առնել թագաւորին. Սոկր.: *Խօսից անընդունելեացն Աստուծոյ. Սիսիան.: *Անընդունելի սինհոդոսին չեպիսկոպոսունքն. Հ=Յ. նոյ. ՟Ի՟Թ.: Իբր անընդունակ. անկցորդ. *Աստուածութիւնն անընդունելի է ամենայն չարութեան. Փիլ. լին.: *Անընդունելի է ʼի բարւոյն բնակութենէ՝ չարութեամբ իւիք ըմբռնեալ հոգի. Նիւս. կուս.: Եւ այն ինչ՝ զոր չկարէ ընդունել կամ տանել ոք. *Անընդունելիք են իսկութեան էութեան նորա այնպիսիքն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 37:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • Traditional Armenian orthography — (also known as classical orthography and Mashdotsian orthography) is the orthography developed during the early 19th century for the two modern dialects of the Armenian language Eastern Armenian and Western Armenian. It is used primarily by the… …   Wikipedia

  • ԱՆԸՆԴՈՒՆԱԿ — ( ) NBH 1 0148 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἅδεκτος, ἁμέτοχος incapax, expers Որ չէ՛ ընդունակ. անկցորդ. անբաժ. անտեղի տալի. տեղիք չտուօղ, անյարմար. ... *Հրեշտակք անկցորդք են եւ անընդունակ ամենայն ախտի. Փիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆԿԱԼ — ( ) NBH 1 0149 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c ա. (որ գրի եւ ԱՆԸՆԳԱԼ). Չընկալեալ. անընդունելի. *Զի մի՛ յանկարծ երեւեալ՝ անծանօթ անընկալ լիցի: Անընկալ եղեւ (ʼի մարդկանէ). Ագաթ.: *Ապաշխարութիւն նոցա անընկալ լիցի: Անընկալ լիցի տօնն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՍԵԼԻ — ( ) NBH 1 0158 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 11c, 12c ա. Իբր այն՝ զոր չէ մարթ լսել ունկամբ. անլուր. ... *Անլսելի՝ ունկան. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Բ: *Վայելէ ʼի շնորհս Հոգւոյն, զոր անասելի է եւ անլսելի. Յճխ. ՟Ե: Եւ որ ոչն լինի լսելի, իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՍՏԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0181 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἅστατος, ἁστήρικτος, ἁβέβαιος inconstans, fluxus, incertus, invalidus Որ չունի զհաստատութիւն, անկայուն. շարժուն. դիւրափոփոխ. այլայլակ. անհիմն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՆԵԼԻ — ( ) NBH 1 0183 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c ա. ἁπείθανον improbabile, non persuabile Ոչ հաւանելի, անընդունելի. անհաւատալի. անհաճոյ. ... *Անկար է եւ անվայելուչ եւ անհաւանելի. Նիւս. բն.: *Ո՞չ թուի քեզ անհաւանելի իրդ: Լուսնոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՏԱՐՄԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0185 Chronological Sequence: 14c չ. Անհաւատալի գտանիլ. անընդունելի լինել. *Ոչ կարի ինչ անհաւատարմասցի (բանս). Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՎԱՒԵՐ — ( ) NBH 1 0240 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἅκυρος irritus, οὑκ ἁξιόπιστος fide non dignus, ἁβέβαιος inconstans, invalidus, παραλειπτέον rejiciendum Ապախտ. ընդունայն. ոչ արժանահաւատ. անհաստատ. անոյժ. անզօր. տկար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱԳԻՐ — (գրի, րաց, կամ րոց.) NBH 1 494 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c, 14c գ.ա. αὑτόγραφος autographus, ἁρχική γραφή vernaculus, vel originalis textus Բուն եւ հարազատ գրեալն ʼի գիրս. սուրբ գիրք ըստ սկզբնագրին. եւ Հնագիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՈՒԱՐԱՌՆԼԻ — ( ) NBH 1 0619 Chronological Sequence: 12c ա. Դժուարին ի միտ առնուլ. եւ Անընդունելի. *Յաճախութիւն բանին տաղտկալի եւ շաղփաղփ եղեալ, ի զզուանս գայր ընթերցողաց, եւ դժուարառնելի վարդապետաց. Մխ. երեմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.