ՄԵՂ 2

(ի.) NBH 2-0246 Chronological Sequence: 11c, 13c գ. Որպէս Մալեալ, կամ մայօղ. (թ. մէլյէն ). դասի ընդ իգականս խաշանց. *Մաքի. որոջ. այծ. թալանս. մեղ. (կամ թալաս, եւ մեղ. կամ թալասմեղ). եւ են այսոքիկ իգական. Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.: Իսկ յն. է խաշն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՄԵՂ — ( ) NBH 2 0246 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c, 13c գ. ἀμαρτία peccatum ἅδικον injuriosum ἕλλειμα, πλημμέλεια , αἱτία delictum, culpa. Եզականն բառիս Մեղք, անհոլով. (լծ. լտ. մա՛լում. չար). Յանցանք. վնաս. գործ անիրաւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱԼԱՍ — ( ) NBH 1 0791 Chronological Sequence: 11c, 13c գ. ԹԱԼԱՍ կամ ԹԱԼԱՍՄԵՂ. Որպէս թէ Կենդանի թաղասմաւոր, որ է մալեալ, իբր իգացուցեալ (լծ. յն. թի՛լիա, էգ. եւ թա՛լասմա, ջախումն): Էգ ոչխար կամ այծ. (գուցէ եւ կռտածն. որպէս իտ. քասդրա՛դօ.) *Մաքի, որոջ, այծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱԼԱՍՄԵՂ — ( ) NBH 1 0791 Chronological Sequence: 11c, 13c գ. ԹԱԼԱՍ կամ ԹԱԼԱՍՄԵՂ. Որպէս թէ Կենդանի թաղասմաւոր, որ է մալեալ, իբր իգացուցեալ (լծ. յն. թի՛լիա, էգ. եւ թա՛լասմա, ջախումն): Էգ ոչխար կամ այծ. (գուցէ եւ կռտածն. որպէս իտ. քասդրա՛դօ.) *Մաքի, որոջ, այծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՂՔ — (ղաց, ղօք.) NBH 2 0250 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c, 13c գ. ՄԵՂՔ ἀμαρτία, ἀμάρτημα, ατα peccatum, ta ἁδικία injustitia, injuria, iniquitas. որ եւ ՄԵՂ, ՄԵՂԱՆՔ, ՄԵՂԱՆՉԱՆՔ. Յանցանք. անրիաւութիւն. ապիրատութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՂԱՅՔ — (այից կամ այց, յիւք.) NBH 1 426 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 13c գ. ὐπαίτιον, αἱτία, πρόφασις , ἁμπλάκημα causa, causatio, culpa, imputatio Կցկցմունք բանից, որ եւ բաղբաղայք. պատճառանք. սուտ պատճառք. բարուրք. մեղ. վնաս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՄԲԱՍԵՄ — (եցի.) NBH 1 430 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 14c ն. καταλαλέω, καταλογέω, λοιδορέω , μέμφομαι, ψογέω, διαγογγύζω obloquor, attracto, maledico, convito, probro afficio, quaeror եւն. Չարիս խօսել զայլմէ. ընդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵԶԵԿԵԱՆ — ( ) NBH 1 479 Chronological Sequence: Early classical Տ. ԲԵԶԱԿ կամ ԲԵԶԵԿ. յորմէ եւ ԲԵԶԵԿԵԱՆ. Բառ եբրայական. որ է Փայլիւն լուսոյ կամ Փայլակն. փայլատակումն. կայծակն. եւ լայնաբար՝ Արեգակն. (որպէս թարգմանի ʼի մեղ, Եզեկ. ՟Ա. 14:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՆԵՄ — (եդի, եդիր, եդ, դի՛ր, դի՛ք.) NBH 1 0637 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. τίθημι pono Զետեղել զիմն ուրեք, կամ ի վերայ այլոյ իրի. կացուցանել ի տեղւոջ. կարգել. հաստատել. ... *Եդ զնոսա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՂԱԴԻՐ — ( ) NBH 2 0246 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 12c ՄԵՂԱԴԻՐ ԵՄ, կամ ԼԻՆԻՄ. μέμφομαι, ἁπομέμφομαι , αἱτιῶμαι, ἑγκαλέω incuso, culpo, accuso, vitio do sive verto. Մեղ դնել. մեղադրել. պատճառս եւ յանցանս ʼի վերայ դնել. վնասակար առնել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՂԱԴՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0246 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c չ.ն. (տր. եւ հյց. խնդ). Տ. ՄԵՂ ԴՆԵԼ, եւ ՄԵՂԱԴԻՐ ԼԻՆեԼ. *Մեղադրել անձին, կամ քեզ, կամ ժողովրդեանն. Վրք. հց. ՟Բ: Աթ. ՟Ա: *Հրեշտակք եւայի մեղադրէին, իսկ այժմ զմարիամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.