ԱՆԸՆԿԱԼ

(-) NBH 1-0149 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c ա. (որ գրի եւ ԱՆԸՆԳԱԼ). Չընկալեալ. անընդունելի. *Զի մի՛ յանկարծ երեւեալ՝ անծանօթ անընկալ լիցի: Անընկալ եղեւ (ʼի մարդկանէ). Ագաթ.: *Ապաշխարութիւն նոցա անընկալ լիցի: Անընկալ լիցի տօնն. Կանոն.: Իբր անընդունակ. անկցորդ. *Քաղցեաւ եւ ծարաւեցաւ՝ անընգալ ʼի հաշանաց, եւ մաքուր ʼի մեղաց. Թէոդոր. մայրագ.: մ. մ. Առանց ընդունելոյ կամ առնլոյ ինչ. *Մեծամեծ պարգեւօք պատուել. վասն որոյ հաւանեցուցեալ զարքունիսն՝ անընկալ թողոյր (Մեսրոպ). Կորիւն.: ԱՆԸՆԿԱԼ ԼԻՆԵԼ. (2-1043) որպէս Չընդունել. չանսալ. *Անընկալ եղեալ՝ եւ ոչ կատարէ զհրաման իշխանին իւրոյ: Անընկալք եղեն բանից նորա. Ղեւոնդ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԸՆԴՈՒՆԱԿ — ( ) NBH 1 0148 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἅδεκτος, ἁμέτοχος incapax, expers Որ չէ՛ ընդունակ. անկցորդ. անբաժ. անտեղի տալի. տեղիք չտուօղ, անյարմար. ... *Հրեշտակք անկցորդք են եւ անընդունակ ամենայն ախտի. Փիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՄԲԱՒԵԱԼ — (ելոյ, ոց.) NBH 1 0178 Chronological Sequence: Unknown date ա. Չեւ համբաւեալ, կամ չեւ եւս առեալ զլուր համբաւոյն. *Եթէ յայնչափ ժամանակաց (յետ ազդ առնելոյ) եկեալ առ իւր արարածսն՝ անընկալ եղեւ, ո՞րչափ անազդելոցն եւ անհամբաւելոցն. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՇԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0047 Chronological Sequence: 7c գ. Հաշումն. հիւծութիւն. նուաղումն. *Քաղցեալքն եւ ծարաւիքն ընդ հաշանօք անկեալ տժգունին: Քաղցեաւ եւ ծարաւեցաւ անընկալ ʼի հաշանաց. Թէոդոր. մայրագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.