ՄԵՐՁԱՒՈՐ

(ի, աց.) NBH 2-0256 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 14c ա.գ. ἑγγίζων, ὀ ἑγγύς, ἕγγιστα, ἑγγίστατος, παρών appropinquans, praesens. Որ ոք կամ որ ինչ մերձ է տեղեաւ եւ ժամանակաւ. մօտաւոր. հպաւոր. առաջիկայ. մօտիկ. ... *Լա՛ւ է բարեկամ մերձաւոր՝ քան եղբայր ʼի հեռաստանէ բնակեալ: Մերձաւորաց եւ հեռաւորաց: Հայեցայ ես շուրջ զմեօք ʼի մերձաւորս արքայութեան մերոյ: Աստուած մերձաւոր եմ ես. եւ այլն: *Ահ սրբութեան նորա անկեալ էր զհեռաւորօք եւ զմերձաւորօք. Եղիշ. ՟Ը: *Անմատչելի հեռաւոր, եւ անընդմիջելի մերձաւոր. Նար. ՟Ի՟Գ: *Զօրութեամբ հեռաւոր խոստմանցն յաղթեցին մերձաւոր տանջանացն. Եփր. վկ. արեւ.: *Ընդ մերձաւոր կեանքս շաղախիմք. Բրսղ. մրկ.: *Զգաստ առ մերձաւորս, նախատես առ հանդերձեալսն. Բրս. հց.: ՄԵՐՁԱՒՈՐ. συγγενής cognatus ἁγχιστεύων prpinquus, proximus ἐταῖρος socius, sodalis. Ազգակից. արենակից. եւ մտերիմ բարեկամ. ծանօթ. ընկեր. ... *Կերա՛յք մերձաւորք իմ: Այն է եղբօրորդին իմ, եւ ա՛յն է մերձաւոր իմ: Մի՛ լինիցի կին մեռելոյն արտաքոյ առն ումեք, որ մերձաւոր չիցէ նորա. Բարեկամք իմ, եւ մերձաւորք իմ: Մերձաւոր արեան. եւ այլն. ստէպ ի սուրբ գիրս:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՄՕՏԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0311 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 13c ա.գ. παρών, ὀ ἑγγύς, ὀ ἑγγύθεν , ἑχόμενος praesens, adstans, qui prope est ὀ ἕγγιστα proximus ἕναγχος nuper οἱκεῖος familiaris. Որ մօտ է. մերձակայ. որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՌԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0088 Chronological Sequence: Early classical, 10c μακρός, ὀ μακράν longinquus, longus, qui est procul. Որ է հառի. բացակայ. տարաշխարհիկ. օտարական. օտար. եւ Երկար. հեռու, երկան. ... *Յազգս հեռաւորս: Ի մերձաւորացն քոց կամ ʼի հեռաւորաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 13c, 14c գ. συγγενής , cognatus Մերձաւոր. ʼի նմին ցեղէ եւ յազգատոհմէ. արենակից. արեանառու. խըսըմ *Հօրեղբօր քո կին՝ ազգական քո է: Յազգականաց նոցա: Որդւոցն գեթսոնայ ազգականացն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՒՊ — (հըպոյ, կամ հպի, ից.) NBH 2 0125 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա. προσέχων, προσεχής proximus, finitimus. (յորմէ Հպիլ. լծ. եւ յն. ի՛բօ շ ʼի ներքոյ. առընթեր.) Մօտաւոր, մերձաւոր, առընթերակայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՐՁԱԶԱՒԱԿ — ( ) NBH 2 0256 Chronological Sequence: 6c, 8c ա. Մերձաւոր ըստ զաւակի, այսինքն սերնդեամբ, զարմիւ. մերձաւոր արեան. ազգակից. տոհմակից. *Որպէս քերթողքն ասեն, մերձազաւակք եւ մօտասէրք են եւ նոյնասերմանք աստուածոց՝ իշխանք. Փիլ. ել. ՟Բ. 6: յորմէ եւ Խոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՐՁԱՒՈՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0256 Chronological Sequence: Early classical ն. ՄԵՐՁԱՒՈՐԵՄ ՄԵՐՁԱՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἁγχιστεύω jure propinquitatis peto, redimo . Մերձաւոր առնել, մերձեցուցանել. իւրացուցանել զինչս կամ զկին. սեպհականել. իրաւամբք ազգականութեան առնուլ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՐՁԱՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — ( ) NBH 2 0256 Chronological Sequence: Early classical ՄԵՐՁԱՒՈՐԵՄ ՄԵՐՁԱՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἁγχιστεύω jure propinquitatis peto, redimo. Մերձաւոր առնել, մերձեցուցանել. իւրացուցանել զինչս կամ զկին. սեպհականել. իրաւամբք ազգականութեան առնուլ կամ ստանալ. տէր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՐՁԱՒՈՐԻՉ — (րչի, չաց.) NBH 2 0256 Chronological Sequence: Early classical, 7c ա.գ. ἁγχιστεύων, ἁγχιστεύς propinquus, cognatus. որ եւ ՄԵՐՁԱՒՈՐԱՐԱՐ. Մերձաւոր արեան. ազգական՝ որ ունի իրաւունս ժառանգելոյ կամ ստանալոյ. *Վաճառեսցէ ʼի կալուածոց իւրոց. եւ եկեսցէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՆԳ 2 — ( ) NBH 2 0323 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c ա. ՅԱՆԳ կամ ՅԱՆԿ. οἱκεῖος, καθῆκον proximus, aptus, accommodatus, congruus. որ եւ ԱՆԿ. Յանկաւոր. պատշաճ. վայելուչ. դիպող. յանկուցեալ. յարմար. ընտանի. մերձաւոր. ... *Վասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East — The Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East (UAECNE) ( hy. Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւն, ՄԱՀԱԵՄ) is an autonomous body of churches comprising 25 s throughout Syria, Lebanon, Turkey, Greece, Egypt,… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.