ԱՆԸՍՏԳԻՒՏ

(-) NBH 1-0150 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ա. ԱՆԸՍՏԳԻՒՏ ԱՆՍՏԳԻՒՏ Ըստ յն. անըստգիտելի. ἁκατάγνωστος irreprehensibilis, qui damnari nequit Ուր չիցէ ստգիւտ կամ ինչ մի ըստգտանելի. անպարսաւ. անարատ. անթերի. կատարեալ. ստոյգ. անկասկած. *Ոչ մի ինչ պակասութիւն ʼի բոլորն անդամոց, յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ. Պիտ.: *Անըստգիւտ հաւատով: Անըստգիւտ սրտիւ վստահ: Անստգիւտ ուրախութիւն, կամ հաստատութիւն. Լմբ.: *Անստգիւտ բարգաւաճանօք. Պիտ.: *Անըստգիւտ գանձ. Նար. ՟Ի՟Ը: Եւ ոչ ստգտեալ ʼի խղճէ անձին. անխիղճ. (որ եւ վերածի ʼի նախագրեալս). *Զմեղացն մահ որպէս զկեանս սիրով եւ անըստգիւտ մտօք ողջունեն: Անստգիւտ մտօք բերին ընդ նոյնն (ընդ մեղս). Լմբ.: *Իրք՝ ստգտանօք մտաց դատապարտիմք, նորա է, եւ անստգիւտն՝ մեր. Լմբ. էր ընդ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅՍՊԻՍԻ — (սւոյ կամ սոյ, եաց կամ ւոց.) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. τοιοῦτος hujusmodi, talis Այսմ նման. այսգոյն. ասանկը. ... *Այսպիսի ինչ երբէք ոչ տեսաք: *Մանուկ մի այսպիսի: Զօրութիւնք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՂԱՐՏԵԼԻ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. ἁνιβδήλευτος non adulteratus, ἁνεπίπληκτος irreprehensibilis Որ ոչն աղարտի. անեղծանելի. անայլայլելի. անխարդախ. անըստգիւտ եւ անպարսաւ. *Պատկեր մաքուր եւ անաղարտելի. Նար. ՀԱ: *Հաւաստեա՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍՏԳԻՒՏ — ( ) NBH 1 0237 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆԸՍՏԳԻՒՏ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.