ՄԻՋՆՈՂՆ

(ղան կամ ղին, ղունք, ղանց.) NBH 2-0280 Chronological Sequence: Early classical, 7c գ. μετάφρενον dorsi pars, quae retro septum sita est, sive cui renes adjacent. Միջին վայր ողանց կամ քամակի. թիկնամէջ. միջնաթիկունք. կռնըկին մէջ տեղը. ... *Բարձեալ բերէր զնա ʼի վերայ միջնողանց իւրոց. Օր. ՟Լ՟Բ. 11: *Որպէս թեւոցն խառնումն ընդ միջնողունսն: Միջնողունք՝ աստուածութեանն եւ մարդկութեանն խառնումն. թեւք քրիստոսի հայր եւ հոգի: Այս է խառնուած միջնողանն: Գոյք ամենայն ʼի վերայ միջնողանն քրիստոսի. Քեր. քերթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՄԻՋՆԱԹԻԿՈՒՆՔ — (կանց.) NBH 2 0279 Chronological Sequence: 6c Տ. ԹԻԿՆԱՄԷՋ, ՄԻՋՆՈՂՆ. *Տարածեաց զթեւս իւր, եւ ընկալաւ զնոսա, եւ համբարձ զնոսա ʼի վերայ միջնաթիկանց իւրոց. Փիլ. տեսիլ աբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԿԱՆ — (ի.) NBH 2 0284 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c գ. ὁσφύς lumbus, coxa. պ. միան. Մսան. երանք. մէջք. ... *Զամենայն ճարպ նոցա առցէ, եւ զմկանն, եւ զճարպ թաղանթ քաղրթին: Եւ առ զճարպն եւ զմկանն. Ղեւտ. ՟Ե. 3:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՆ — (ողին, ղամբ, ունք, անց.) NBH 2 0507 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 13c գ. νῶτος, νώτον dorsum, tergum. Յետակողմն միջոց մարմնոյ՝ հանդերձ ուղղալից չարիւք ոսկերաց՝ սկսել յուլանէ կամ ի ծոծորակէ ցգաւակն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.