ԱԽՈՐԺԱԲԱՐ

(-) NBH 1-0015 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 12c մ. κατὰ βούλησιν voluntate sua, ultro Ախորժելով. ախորժ յօժարութեամբ. յօժար կամօք. *Ախորժաբար ծանուցանել, կամ սիրել, ընդունել, լսօղ լինել: Առկայանալ ախորժաբար. Փարպ.: Պիտ.: Փիլ.: Յհ. կթ.: Շ.: *Ի սոցանէ ոչ ոք գտանի անախորժաբար ասել կամ ախորժաբար ծնանել զորդի. Կիւրղ. գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԽՈՐԺ — ( ) NBH 1 0015 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἠδύς, ἁρεστός, χρηστός suavis, iucundus, placitus Ախորժելի. ախորժական. հաճոյական. հեշտալի. զուարճալի. քաղցր. ... *Ախորժ բանք: Ախորժ եւ ցանկալի է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՐԺԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0016 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c գ. Ախորժք. ախորժակ. ախորժումն. ... *Ախորժանք կերակրոցն երեւեցուցանեն, եթէ որովայնապարարք եմք. Ճ. ՟Ժ.: Եւ ախորժակ, ախորժեալ սովորութիւն ἑπιτήδευμα. *Ոչ անկեալք ʼի չար եւ ʼի դժնեայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՐԺԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0016 Chronological Sequence: 8c, 14c Նոյն ընդ վ: Տ. ԱԽՈՐԺԱԲԱՐ. *Որք ախորժապէս ընթեռնուն: Ախորժապէս վստահութեամբ եւ համարձակութեամբ ʼի քաղաքն տանէր. Ոսկիփոր.: Նիւս. սքանչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՍՈՂ — (ողի, ղաց.) NBH 1 0906 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c ԼՍՈՂ կամ ԼՍՕՂ. այն՝ որ լսէ. ունկնդիր եւ անսացօղ. *Ասելով զզարմանալիս լսողաց բան: Զարմանս հրաշից լսողացն. Նար. կ. ՟Ղ՟Գ: *Ձայնես չլսողիս, եւ ոչ սրտմտիս: Փութասցին լինել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՄԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 1039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c ա. προσηνής bonus, gratus, lenis, acceptus, jucundus θελατός cupitys, expetitus. Ըստ կամի եղեալ, կամ ըստ քմացն. բուն կամեցեալն. հաճոյական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԵՂՈՒՄ — (զի, յե՛ղ.) NBH 2 0355 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 13c ն. իսկ կր. յեղում կամ յեղանիմ, ղայ. Որ եւ ՅԵՂԵՄ, ղիմ. (ʼի ձայնէս Այլ, Այլայլել.) τρέπω, περιτρέπω verto, converto, muto, verso, redigo. Յեղյեղել. փոխել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՂՑՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0976 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c գ. γλύκασμα, γλυκασμός dulcedo ἠδονή suavitas χρηστότης bonitas, benignitas. Քաղցր գոլն. անուշութիւն. համ ախորժ. համեղութիւն. համեղ իրք, զուարճութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.