ԱԳԱՆԻՄ

I. (ագայ, ագի՛ր, ագեալ կամ ագուցեալ.) NBH 1-0002 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c - περιβάλλω, ἑνδιδύσκομαι induor Զգենլի ինչ առնուլ զանձամբ, յոտս, կամ յայլ մասն մարմնոյ. հագնիլ, հագնըւիլ. կիյմէփ, կիյինմէփ. *Եղիցի նմա որպէս հանդերձ՝ զի ագանի. Սղմ. ՟Ճ՟Ը. 19: *Մերկացայ զպատմուճան իմ, զիա՞րդ ագանիցիմ (ա՛յլ ձ. զգեցայց) զնա. Երգ. ՟Է. 8: *Զգեստ փառաց ագցիս զնա. Սիրաք. ՟Զ. 32: *Ագանէր զսամուրենիս: Զգայլենիս ագանէր. Բուզ. ՟Զ. 2: *Ագաւ զնա իբրեւ զրահս. Եղիշ. ՟Դ: *Ագանել հողաթափս. Մրկ. ՟Զ. 9: *Ագի՛ր կօշիկ յոտս քո. Վրք. հց.: *Եւ ինքն գլխանոց ագուցեալ երկաթի. Խոր. ՟Ա. 11: *Հարցէ զեօթնաձորն, զի համարձակ լիցի գնալ ընդ նա եւ՛ ագելոյն. Ես. ՟Ժ՟Ա. 15: *Մերկ ʼի մօրէ շրջիլ ʼի մէջ ագելոց. Ոսկ. յհ.: *Չմտանել ագելոյ (զկօշիկ) ʼի քահանայանալն ... զի զամենայն զաղբ կամ զայլ ինչ կոխէ անցեալն. Կիւրղ. ՟Է՟Լ: *Եթէ կամիս հանդերձս ստանալ, զա՛յն ստասջիր՝ որ ʼի վեր ʼի բարձունս ագանիցի. Ոսկ. եբր.: II. ԱԳԱՆԻՄ (ագայ, ագի՛ր, ագուցեալ.) NBH 1-0002 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ձ. μένω, αὑλίζομαι diversor, pernocto Ցայգ, կամ մինչեւ յԱյգ օթել. երեկօթս առնել. իջեւանել ուրեք. լուծանիլ. գիշէրը տեղ մը իջնալ. գօնմագ, գօնագ էթմէփ. *Ագարո՛ւք աստ զայս գիշեր ... Եւ ագան իշխանքն մովաբու. Թուոց. ՟Ի՟Բ. 8: Առ մե՛զ ագի՛ր, զի ընդ երեկս է. Ղկ. ՟Ի՟Դ. 29: *Հրամայեաց բդեշխն յառաջիկայ գեղն տանել զնա ... եւ անդ ագուցեալ, եւ ընդ առաւօտն յատենի նստեալ. Ճառընտ.: *Եթէ աղքատ իցէ այրն, մի՛ ագցի ընդ գրաւաւն իւրով. Օրին. ՟Ի՟Դ. 13: Ասի եւ զայլոց իրաց՝ որպէս Կալ մնալ ուրեք, եւ յամել մինչեւ ցառաւօտ. կենալ, մնալ ինչվան առաւօտ. գալմագ, տուրմագ. *Մի՛ ագանիցի մարմին նորա ʼի փայտին: Մի՛ ագցին վարձք վարձկանին. եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • Список праиндоевропейских корней — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное …   Википедия

  • ՀԱԳԱՆԻՄ — (հագայ.) NBH 2 0002 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c հ. ռմկ. հագնիլ. Տ. ԱԳԱՆԻՄ, եւ ԶԳԵՆՈՒՄ. *Զարանց զգեստ ինչ հագաւ. Կանոն.: *Իբրեւ հագաւ զհողաթափ իւր, ետես զայլ եղբայր՝ որ հագաւ զսանդալ իւր. Վրք. հց. ՟Ժ՟Բ: *Որ հագանէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱԳՆԻՄ — ( ) NBH 2 0002 Chronological Sequence: Unknown date, 12c հ. Ռամկական եւ համառօտեալ բայիս Հագանիմ կամ Ագանիմ, զգենում. ... *Հագնիմ գիշտ. Լմբ. առ լեւոն.: *Եւ սեաւ հագնիլ՝ սուգ մեռելոյն. Մաշտ. գնձ. թղմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.