ՅԱԽՆԹՈՐԱԳՈՅՆ

(-) NBH 2-0314 Chronological Sequence: 6c, 12c, 13c, 14c ա. ՅԱԽՆԹՈՐ եւ ՅԱԽՆԹՈՐԱԳՈՅՆ. եւ ՅԱԽՆԹՈՐԱԿԱԳՈՅՆ, ἁνδράποδον , ἁνδραποδώδης, ἁνδραποδωδέστατος mancipium, servus, servilis. գրի եւ ԱԽՆԹՈՐ, ՅԱՂԽՆԹՈՐ, ՅԱՂԸՆԹՈՐ. (ʼի ձայնիցս, այագ, աք. որ է ոտն. եւ աթուր. կամ ենթ, ընդ որպէս եւ յն. անտրա՛բօտօն, է՝ այր ընդ ոտիւք կամ յոտին. լծ. եւ աղախին.) Ստորին որպէս ստրուկ եւ ծառայ. ծառայական, ռամկական. ցած. թանձր. խոշոր. վարի, հաստ. գապա. *Էղի էղի, եւ ոչ էլի էլի. զի այս թանձր է, եւ յախնթոր. Գրչ. արիստակ.: *Կենդանագոյնք եւ յաղխնթորագոյնք հնգիցն երեք զգայութիւնք են. ճաշակելիք, հոտոտելիք, եւ շօշափելիք: Թմբրեալք (ʼի գինւոյ) եւ թրջեալք եւ զըմբրեալք, ոչինչ ոչ դիտելով, եւ ոչ լսելով, իբրեւ մի միայն ունելով զգայութիւն զաղնթորակագոյնն ճաշակաւորութիւն. Փիլ. իմաստն. եւ Փիլ. տեսական.: *Յորոց երկուքն իմաստասիրականք են, եւ երկուքն յախընթորագոյնք. Երզն. մտթ.: *Ախնթորագոյնք, որոց օրինակեմք զէշսն՝ են, եւ այլն. Վանակ. յոբ.: ՅԱԽՆԹՈՐԱԳՈՅՆ 1-0041 Տ. ԱՂԽՆԹՈՐԱԿԱՆԱԳՈՅՆ որ եւ ՅԱԽՆԹՈՐԱԳՈՅՆ

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԽՆԹՈՐԱԿԱՆԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0041 Chronological Sequence: 6c ա. ԱՂԽՆԹՈՐԱԿԱՆԱԳՈՅՆ որ եւ ՅԱԽՆԹՈՐԱԳՈՅՆ. Կարի ծառայական կամ աղախնական. անարգ. ἁνδραποδωδέστατος maxime servilis *Իբրեւ մի միայն ունելով զգայութիւն զաղխնթորականագոյն ճաշակաւորութիւն. Փիլ. տեսական. (ա՛յլ ձ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱԽՆԹՈՐ — ( ) NBH 2 0314 Chronological Sequence: 6c, 12c, 13c, 14c ա. ՅԱԽՆԹՈՐ եւ ՅԱԽՆԹՈՐԱԳՈՅՆ. եւ ՅԱԽՆԹՈՐԱԿԱԳՈՅՆ, ἁνδράποδον , ἁνδραποδώδης, ἁνδραποδωδέστατος mancipium, servus, servilis. գրի եւ ԱԽՆԹՈՐ, ՅԱՂԽՆԹՈՐ, ՅԱՂԸՆԹՈՐ. (ʼի ձայնիցս, այագ, աք. որ է ոտն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱԽՆԹՈՐԱԿԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 2 0314 Chronological Sequence: 6c, 12c, 13c, 14c ա. ՅԱԽՆԹՈՐ եւ ՅԱԽՆԹՈՐԱԳՈՅՆ. եւ ՅԱԽՆԹՈՐԱԿԱԳՈՅՆ, ἁνδράποδον , ἁνδραποδώδης, ἁνδραποδωδέστατος mancipium, servus, servilis. գրի եւ ԱԽՆԹՈՐ, ՅԱՂԽՆԹՈՐ, ՅԱՂԸՆԹՈՐ. (ʼի ձայնիցս, այագ, աք. որ է ոտն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.