ՅԱՄԱՅՐ

(-) NBH 2-0318 Chronological Sequence: Early classical, 9c, 10c, 12c ա. Իբր Յամեալ. կամ ʼի բառէս Ամ, ամեր՝ իբր ամք, յամս. ուստի եւ ՅԱՄԵՐԱՄ. վասն որոյ ասի Յամայր ամս, իբր յամաց յամս, ընդ բազում կամ ընդ երկար ամս եւ ամանակս. ʼի բազում ժամանակաց հետէ՝ եւ ընդ բազում ժամանակս. διὰ χρόνου πολλοῦ, διὰ πολλοῦ τοῦ χρονοῦ per vel ad multos annos, post multum temporis. *Ահաւասիկ անուն տեառն գայ յամայր ամս՝ յետ բազում ժամանակաց վառեալ բարկութեամբ եւ լի փառօք. Ես. ՟Լ. 27: *Առ սակաւ սակաւ սերեալ, եւ բազմանալ յամայր ամս՝ դարուց ʼի դարս շրջագայիլ. Զքր. կթ.: *Դուք արա՛գ զձերն շինել (տունս), եւ զիմս յամայր ամս թողիք. Լմբ. անգ.: *Յամայր ամս մարգարէին երեւել ... եւ յետ բազում ժամանակաց դարձ արարին անդրէն. Ոսկ. մ. ՟Ա. 10: ա. Կամ ա. իբր Երկար. *Յամայր զանագանն ասէ (իմա՛, յերկար). Արիստակ. գրչ.: *Յամայր յամրութեամբն յերկարաձգելոյ. Նար. ՟Ձ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՅԱՄԵՐԱՄ — (յամերամս.) NBH 2 0319 Chronological Sequence: 13c գ.մ. Յամայր ամս. եւ Յերկար. *Նոր եւ շահեկան եւ աճեցուն տարի եւ ժամանակ ածելով յամերամս ժամանակաց. Վանակ. տարեմուտ.: *Նմա փառք յամերամ ժամանակաց եւ յանվախճան յաւիտեանս. Ուռպ. յիշ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐԱԳԱՅ — (ի, գայց կամ գայից.) NBH 2 0626 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. περιφερόμενος, κυκλικός, περιστάς circumlatus, circumductus, circularis, circumstans. Շրջագայ շրջակայ. որ շուրջ գայ կամ կայ զիւիք. ... *Յովհաննէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.