ՅՂԵՄ

(եցի.) NBH 2-0362 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 13c ն. πέμπω, ἑκπέμπω, ἁποστέλλω mitto, immitto, initto, ablego . Յուղի դնել. առաքել. արձակել զոք ուրեք, կամ ուղղել զլուր առ ոք. ասի եւ ՅՂԱՐԿԵԼ, ՅՈՒՂԱՐԿԵԼ, ՈՒՂԱՐԿԵԼ. ղրկել, խրկել, մարդ կամ խապար խաւրել. լծ. թ. եօլա գօմագ, ... *Յղեաց կոչեաց զորդի իւր: Յղել զնա առ արքայ: Ե՛կ այսր, յղեցից զքեզ առ արքայ: Եւ յղեցի, զի զարծաթ քո տացես ինձ: Զպատգամն՝ զոր յղեա՛ց արքայ. եւ այլն: *Այր ընդ առաջ յղեր: Ի ձեռն հրեշտակաց յղէ առ կայսրն ʼի Հռովմ (զխնդիր). Եղիշ. ՟Բ: Խոր. ՟Բ. 24: *Յղեաց զհօրէն եւ զբոլոր տանէն վասն կարեաց սովոյն (գալ առ ինքն). Նախ. ծն.: *Ոչ ըստ բանիցն, այլ ըստ մտաց յղելեացն (այսինքն յղողաց) առնէր պատասխանի. Ոսկ. մ. ՟Բ. 2:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.