ԱՆԽԷԹ

(-) NBH 1-0160 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա.մ. Ուր չիք խէթ, այս ինքն խոչ եւ խութ. անխափան. եւ առանց խիթալոյ կամ խթելոյ սրտին. անխիղճ. անկասկած. անվեհեր. համարձակ. ἁκώλυτος, ἁκωλύτως sine obice եւ ἁναλγήτως sine dolore, impune *Այնպէս դիւրեցաւ եւ հարթեցաւ, զի բազումք անխէթ եւ աներկեղ գնան ընդ այնպիսի ճանապարհ: Զայլն ամենայն անխէթ ʼի վերայ դնիցէ (հաստատուն հիման՝) շինօղն: Անխէթ եւ անկասկած դիմագրաւել: Յետ այսչափ մեղաց անխէթ եւ անկասկած կամք: Ամենեցուն դիւրեաց՝ անխիղճ անխէթ եւ անխափան զվարդապետութիւնն համարձակել. Ոսկ. ես. եւ Մտթ. ՟Ա. 13. 17: ՟Բ. 1: եւ Չհ. ՟Ա. 7: *Անխէթ հաւատով յաղթեցին խորամանկութեան նոցա. Յհ. կթ.: *Անխէթ՝ աստուածահրաման պատուիրանացն հնազանդել: Եւ ձեզ անխէթ ʼի սոյն պարտ է յառնել վրէժխնդիր. Ագաթ.: *Զօրութեամբ անխէթ կոխեաց զառիւծն եւ զվիշապն. Լծ. կոչ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՉԱԼՈՒՐՋ — ( ) NBH 1 0266 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 11c ա. Լուրջ եւ անխէթ աչօք. համարձակահայեաց. վստահ. աներկեւան. արթուն զուարթուն. զուարթ, եւ համարձակ. պարզերես. ... *Գալ այսր համարձակութեամբ սրտիւ, եւ աչալուրջ երեսօք: Այնպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՄԱԳՐԱՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 0623 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 9c չ. ԴԻՄԱԳՐԱՒԵՄ ԴԻՄԱԳՐԱՒԻՄ. Դիմագրաւ լինել. միջամուխ բերիլ. համարձակ դիմել. զդէմ ունել. յանդգնիլ. իշխել. առաջ նետուիլ. ... *Կին ոմն խոշորագեղ, զոր ոչ ոք դիմագրաւեաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՄԱԳՐԱՒԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0623 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 9c ձ. ԴԻՄԱԳՐԱՒԵՄ ԴԻՄԱԳՐԱՒԻՄ. Դիմագրաւ լինել. միջամուխ բերիլ. համարձակ դիմել. զդէմ ունել. յանդգնիլ. իշխել. առաջ նետուիլ. ... *Կին ոմն խոշորագեղ, զոր ոչ ոք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.