ԱԽՈՐԺՈՒՄՆ

(ժման, անց.) NBH 1-0016 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ἠδονή, αἴρεσις, βούλησις, θέλησις voluptas, optio, electio, illecebrae Ախորժելն. ախորժանք. ախորժք. հաճոյք. կամք. ընտրութիւն. յօժարութիւն. ցանկութիւն. հրապոյրք. ... *Ի վնասակարացն փախուստ, եւ ախորժումն այնոցիկ՝ որ յօգուտ են: Զապականիչ ախորժմունս ցանկացեալ. Փիլ.: *Ի հակառակիցն ախորժմանց կամ ամբոխութեանց յըմբռնման գոլով. Դիոն.: *Եթէ ամենայն ախորժումն ոչ առանց բանի լինի, զիա՞րդ ախորժումն յախորժման լինի. Կիւրղ. գանձ.: *Սիրողդ՝ մտացդ ախորժմամբ զլցեալսն ամենայն անառակութեամբ: Տեսեալ ʼի մեզ զախորժումն մեղաց՝ խորհրդով. Նար. ՟Խ՟Ե: Լմբ. էր ընդ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԽՈՐԺ — ( ) NBH 1 0015 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἠδύς, ἁρεστός, χρηστός suavis, iucundus, placitus Ախորժելի. ախորժական. հաճոյական. հեշտալի. զուարճալի. քաղցր. ... *Ախորժ բանք: Ախորժ եւ ցանկալի է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՐԺԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0016 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c գ. Ախորժք. ախորժակ. ախորժումն. ... *Ախորժանք կերակրոցն երեւեցուցանեն, եթէ որովայնապարարք եմք. Ճ. ՟Ժ.: Եւ ախորժակ, ախորժեալ սովորութիւն ἑπιτήδευμα. *Ոչ անկեալք ʼի չար եւ ʼի դժնեայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԽՈՐԺԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԱՆԱԽՈՐԺԵԼՈՒԹԻՒՆ ԱՆԱԽՈՐԺՈՒԹԻՒՆ ԱՆԱԽՈՐԺՈՒՄՆ. ἁβουλησία nolle Չկամութիւն. դժկամակութիւն. տհաճութիւն. *Ի վերայ որոց արտաքուստ կուսէ են, ախորժումն եւ անախորժութիւն լինի: Եւ ոչ մի ինչ տեղի ունելով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԽՈՐԺՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԱՆԱԽՈՐԺԵԼՈՒԹԻՒՆ ԱՆԱԽՈՐԺՈՒԹԻՒՆ ԱՆԱԽՈՐԺՈՒՄՆ. ἁβουλησία nolle Չկամութիւն. դժկամակութիւն. տհաճութիւն *Ի վերայ որոց արտաքուստ կուսէ են, ախորժումն եւ անախորժութիւն լինի: Եւ ոչ մի ինչ տեղի ունելով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԽՈՐԺՈՒՄՆ — (ժման) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԱՆԱԽՈՐԺԵԼՈՒԹԻՒՆ ԱՆԱԽՈՐԺՈՒԹԻՒՆ ԱՆԱԽՈՐԺՈՒՄՆ. ἁβουλησία nolle Չկամութիւն. դժկամակութիւն. տհաճութիւն *Ի վերայ որոց արտաքուստ կուսէ են, ախորժումն եւ անախորժութիւն լինի: Եւ ոչ մի ինչ տեղի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԴԻՒՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0770 Chronological Sequence: 6c գ. Կարի դիւրացումն յանձին. ախորժումն. հեշտանալն. ... *Յոր եւ իմ առաւելագոյն ընդդիւրութեամբ զուարճացեալ՝ ʼի տեսանելն զայսքան նորահրաշ զարմանագործութիւն. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱԳՈՅ — (ի, ից.) NBH 2 0263 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c ա. μονοούσιος solus, sive unicus in suo genere եւ ἑνούσιος substantialis vel innatus. Միաբուն գոյութեամբ կամ գոյացութեամբ. միաձոյլ. միատարր. միակ. միական. *Անկարօտ է այլում հուր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱՒԱՀԱՆԳԻՍՏ — (գստի կամ տեան, տաց կամ տից.) NBH 2 0407 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c գ. λιμήν portus. Հանգիստ նաւուց. ծոց կամ խորշ ծովու ʼի հանգիստ նաւաց, (իրօք կամ նմանութեամբ). իլման, լիման (ʼի յն. լիմին.) իսքէլէ, (ʼի լտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.