ՆԱԽԱԳՐԵՄ

(եցի.) NBH 2-0386 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c ն. προγράφω praescribo. Կանխաւ գրել. նախաճառել. նախանկարել. նկարագրել. եւ Ի վեր անդր գրել. *Որ զնախագրեալսն յառաջագոյն: Որ զնախագրեալսն ʼի քէն մարգարէիւք. Շար.: *Մովսէս նախագրեալ յռաաջաձայն ձաղանօք սաստիկս իմն ամբաստանէ. Նար. ՟Խ՟Զ: *Ստուերական տօն, որ զաւետարանին նախագրէր զճշմարտութիւն: Զխորհուրդս ʼի նորա (սողոմոնի) դէմս նախագրէր. Խոր. վրդվռ.: Նիւս. երգ.: *Զոր ʼի մասնէ վերաճառեալքդ նախագրեցին: Նախագրեալ համարդ սակաւութեան: Ընդ նախագրեալ երջանկացն փառատրական աղերսարկութիւն. Նար. ՟Ի՟Է. ՟Ի՟Թ. ՟Ձ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.