ՆԱԽԱԴՐԵՄ


ՆԱԽԱԴՐԵՄ
(եցի, դրեալ, դրել.) NBH 2-0387 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 13c, 14c ն.կ. προτίθημι praepono, antepono. Նախ դնել. նախակարգել. նախադասել. առաջադրել. *Նախադրէ եւ զպատճառս նորին իրաց. Ոսկ. գծ.: *Նախադրութիւն է բառ նախադրեալ յամենայն մասունս բանի. Թր. քեր.: *Ի սեղան անբանից (ʼի մսուր) նախադրեցաւ երկնային հացն կենդանութեան. Ճ. ՟Գ.: *Հարուած՝ մերկութեան նախադրեալն է. քանզի եւ մեղքն նախադրեալ է շնորհաց բժշկութեան. Մաշկ.: *Որ զնախադրեալ սահման շարժէ եւ փոխէ. Մխ. դտ.: *Բաւական համարիմք զնախադրեալն ʼի նմանէ պատճառն. Վրդն. երգ.: *Սուրբ մատռանն, որ է նախադրեալ կաթողիկէ յառաքելոցն, եւ դարձեալ նորոգեալ ʼի ձեռն հեղինեայ. Տօնակ.: *Բաժակ մեզ նախադրեալք (են) ապաշխարութեան, որք անդր բերկրեալ են մխիթարութեամբ. Ոսկիփոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.