ՆԵՐԳՈՅ

(ի, ից.) NBH 2-0416 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c ա. ἑνών, ἑνυπάρχων, -ουσα, -ον qui, quae quod inest. որ եւ ՆԵՐԳՈՅԱՑԵԱԼ. Որ ինչ ներգո՛յ. ʼի ներքս կամ ʼի միջի եղեալն, գտեալն ʼի բնէ. բնաւորեալ. ընդաբոյս տարրացեալ. մէջը եղածը. ... *Ներգոյն խաւար ʼի տան՝ վերածութեամբ լուսոյ լուծանի. Բրս. ծն.: *Վասն ներգոյ սոցունց տկարութեան. Արիստ. աշխ.: *Անեղն, անմահն, եւ որքան այլ ինչ են այսպիսիք՝ ըստ բնութեանն ներգոյք՝ յաստուած: Կոչէ եւ ձեռն՝, վասն ներգոյին ʼի նմա ամենագործ զօրութեան: Ի ներգոյէն բարեփառութենէ նորա: Ի ներգոյէդ ʼի ձեզ բարեփառութենէդ: Ներգոյին ʼի նմա ʼի վերայ ամենեցունց գերակայութեանն: Գիտեմ զներգոյիդ ʼի ձեզ հաւատոյ անշարժութիւն. Կիւրղ. գանձ. եւ Կիւրղ. պրպմ.: *Ներգոյիդ ʼի դմա կարծեաց. Գերմ.: *իսկոյն առեալ ʼի բաց զերծանելով համանման իւրոյինն ներգոյից (փետրոց). Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՄԷՋ — (միջոյ, ով. ʼի միջի. ՄԷՋՔ միջաց, կամ ջոց, ովք կամ օք.) NBH 2 0259 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c գ. ՄԷՋ ՄԷՋՔ. լծ. հյ. մէտ. յն. μέσος . լտ. medium, mediocritas. դաղմ. մէծ, մէ՛ծտու.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴ — ( ) NBH 1 0764 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c (նախդիր). εἱς, πρός, ἑπί, ἑν ad, super, in Ի տրականն, որպէս Առ. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. ʼի վերայ. շուրջ. զոյգ, եւ այլն, պէսպէս ոճով. զոր օրինակ ասի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐԳՈՄ — (գոյ, գոն, գուցէ.) NBH 2 0416 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ἑνείμι insum Գոլ ʼի ներքս կամ ʼի միջի. գտանիլ ʼի նմին հաստատութեամբ. բնաւորիլ. կայ. ... *Յերաժշտականումն եւ ձեւք իսկ ներգոյ, եւ դաշինք առ յեղանակս, եւ յարմարութիւն. Պղատ. օրին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԷ — (էի, էից.) NBH 1 0302 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c ԱՌԷ ԱՌԷԱԿԵԱԼ ԱՌԷԱՑԵԱԼ. προσῶν, σοῦσα, όντα qui vel quae adest, quae adsunt, accidens Որ ինչ է առընթեր, ներկայ, ներգոյ. յարակից. պատահումն. եւ Էակ. գոյ. գոյք. *Ոչ յանանջատաբար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԷԱԿԵԱԼ — ( ) NBH 1 0302 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c ԱՌԷ ԱՌԷԱԿԵԱԼ ԱՌԷԱՑԵԱԼ. προσῶν, σοῦσα, όντα qui vel quae adest, quae adsunt, accidens Որ ինչ է առընթեր, ներկայ, ներգոյ. յարակից. պատահումն. եւ Էակ. գոյ. գոյք. *Ոչ յանանջատաբար առէիցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԷԱՑԵԱԼ — ( ) NBH 1 0302 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c ԱՌԷ ԱՌԷԱԿԵԱԼ ԱՌԷԱՑԵԱԼ. προσῶν, σοῦσα, όντα qui vel quae adest, quae adsunt, accidens Որ ինչ է առընթեր, ներկայ, ներգոյ. յարակից. պատահումն. եւ Էակ. գոյ. գոյք. *Ոչ յանանջատաբար առէիցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՅԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0569 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c չ. ουσιούμαι, ἁφίστημι, συνίστημι essentiam accipio, substantiam assumo, consisto, consto Գոյ լինել. եղանիլ. էանալ. գոյացութիւն առնուլ. ենթակայանալ. ստեղծանիլ. կայանալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՇՆ — (շին, շանց.) NBH 1 0594 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. συνθήκη, ὀμολογία, θεσμός եւն. foedus, pactum խօսքկապ ... *Դաշինս կռել կամ առնել. Ես. ՟Ի՟Ը. 15: ՟Լ. 1: Դան. ՟Ժ՟Ա. 6: Իմ. ՟Ա. 16: ՟Ժ՟Բ. 21: ՟Բ. Մակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՄ — (ես, է, էի, իցեմ, ել, ելոյ, ելով, եալ, ելոյ.) NBH 1 0657 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c εἵμι, εἷναι sum, esse (տե՛ս եւ Եղանիմ, Լինիմ, որք լնուն զայլ եւս ժամանակս չէզոքաբար): Էական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻՄԵԱՆՑ — ((սեռ. տր.) ʼի միմեանս (տր. ներգոյ.) զմիմեանս. ʼի միմեանց. միմեամբք.) NBH 2 0276 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c գ. ἁλλήλων, λοις, λους, λα invicem, se invicem, mutuo, alius alterius, alter alterum եւն. որ եւ ԻՐԵՐԱՑ. Մի մի. զմի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.