ՆԵՐԸՆԴՈՒՆԱԿԱՆ

(ի, աց.) NBH 2-0418 Chronological Sequence: 6c ա. ՆԵՐԸՆԴՈՒՆԱԿԱՆ ՆԵՐԸՆԴՈՒՆԵԼԻ. ἑνδεχόμενος contingens, probabilis. Որ անխտիր կարէ ընդունել զգոլ եւ զվիճակ ինչ, եւ կարէ չընդունել. կամ կարէ ընդունելի եւ անընդունելի լինել լսելեաց իբր կարելի ինչ. անզանազան. (հակադրեալ Հարկաւորի.) *Յաղագս ներընդունականին, եւ ոչ ընդունականին. եւ յաղագս անկարին, եւ հարկաւորի: Հակադարձէ կարելումն ոչ գոլ, եւ ներընդունելումն ոչ գոլ՝ ոչն հարկաւոր ոչ գոլն, եւ հթարկաւոր ոչ գոլ. իսկ ոչն կարելում գոլ, եւ ոչ ընդունականումն ոչ գոլ՝ անկարելին ոչ գոլ, եւ հարկաւոր գոլ. Պերիարմ.: *Կարէ ոչ գնալ գնալին, եւ ոչ հատանիլ հատանելին. վասն զի ներընդունական զբնութիւնս սոցա պատահեաց գոլ: Կարելին եւ ներընդունականն յայսմ տեղւոջ հակադարձեն առ միմեանս, եւ այլն. Անյաղթ պերիարմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՆԵՐԸՆԴՈՒՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 2 0418 Chronological Sequence: 6c ա. ՆԵՐԸՆԴՈՒՆԱԿԱՆ ՆԵՐԸՆԴՈՒՆԵԼԻ. ἑνδεχόμενος contingens, probabilis. Որ անխտիր կարէ ընդունել զգոլ եւ զվիճակ ինչ, եւ կարէ չընդունել. կամ կարէ ընդունելի եւ անընդունելի լինել լսելեաց իբր կարելի ինչ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՆԱՐԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0106 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. (իբր ն.) Հնարօղ. ճարտարօղ. կարօղ. ձեռնհաս. ճարտար. հնարագիւտ. մեքենագործ. Տ. ՀՆԱՐԱԳԷՏ. *Ամենայն հնարից հնարաւոր. Ագաթ.: *Հնարաւոր արարիչն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐԹ — (ի.) NBH 2 0224 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. δυνατός possibilis ἑνδεχόμενος contingens. որ եւ ՄԱՐԹԵԼԻ. Կարելի. հնարաւոր. եւ Ներընդունական. ... *Գոլն, եւ մարթն, եւ հարկաւորն: Ամենայն նախադասութիւն կա՛մ գոլ է, կամ մարթ, կամ հարկաւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐԹԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 2 0225 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. δυνατός possibilis ἑνδεχόμενος contingens. Մարթ. կարելի. հնարաւոր, եւ ներընդունական. *Հակադարձութիւն, կա՛մ պարզ է, եւ կամ մարթելի: Մարթելի ասի ʼի նիւթոյն՝ յորով վերայ բնաւորեցաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԷԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0575 Chronological Sequence: Early classical ա. Ոչ էական. ներընդունական. արարած. *Զիա՞րդ չէականքն եւ չմշտնջենաւորք ընդ էականին եւ ընդ մշտնջենաւորին երկրպագութիւն առնուցուն. Եզնիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.