ԱԽՏԱԺԷՏ

(ի, իւ, աց.) NBH 1-0017 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c - ԱԽՏԱԺԷՏ կամ ԱԽՏԱԺԵՏ. ἁσθενής, ἅρρωστος infirmus, aeger, aegrotus ախտացեալ. ցաւագար. հիւանդ. խօթ. հիւանդոտ, ցաւոտ. ... *Ի հրապարակս դնէին զախտաժէտս: Բժշկել զախտաժէտս: Բազում հիւանդք եւ ախտաժէտք. Մրկ. ՟Զ. 56: Ղկ. ՟Թ. 2: ՟Ա. Կոր. ՟Ժ՟Ա. 30: *Հեծես ʼի վերայ վշտագնելոցն եւ ախտաժետացն: Ախտաժետացն ʼի վերայ բերէ զբժշկութեանն դեղս: Ցաւս հալածէ, ախտաժէտս բժշկէ. Մանդ. ՟Դ: Յհ. իմ. պաւլ.: Նար. ՟Հ՟Ե: *Ոչխար ախտաժէտ: Ախտաժէտ մարմին: Ընդ ստեամբ ախտաժետիւ զմանկունս ունէի բանի. Ճառընտ.: Փիլ.: Մխ. դտ.: Վարակեալ ʼի կիրս ախտաւորս. ախտաւոր. ἑμπαθής adfectu commotus, vitiosus *Զախտաժէտ ցանկութիւնն նախատելով. Նիւս. կազմ.: Ուր օդն իցէ վնասակար, անառողջ. *Ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ վայրս. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԽՏԱԺԵՏ — (ի, իւ, աց.) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱԽՏԱԺԷՏ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0018 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c չ. νοσέω, ἁλγέω, ἁσθενέω, μονέω, πάσχω morbo laboro, doleo, aegroto, patior Նեղիլ ախտիւք ցաւոց. խօթանալ. ցաւագնիլ. տկարանալ. ցաւ քաշել, հիւընդնալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱԼՆԿՈՏ — (ի, աց.) NBH 1 0591 Chronological Sequence: Early classical ա. Ախտաժէտ՝ որ ունի զդալուկն. ... *Լերդացաւի եւ դալնկոտի գինի մատուցանէ. Եփր. աւետար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒՍՆՈՏ — (ի, կամաց.) NBH 1 0903 Chronological Sequence: Early classical գ. σεληνιαζόμενος lunaticus. Ախտաժէտ՝ որ թալկանայ եւ շարժլի եւ փրկեայ որպէս այսահար ըստ համեմատութեան աւուրց ինչ լուսնի, կամ յաւուրս լրման նորին. ասի եւ ԼՈՒՍՆԱՀԱՐ, ԼՈՒՍՆԵԱԿ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՕԹ — (ի, ից.) NBH 1 0995 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. νοσώδης, ἑνοχλείθεις morbidus, molestatus եւն. (որ ʼի Հին բռ. գրի եւ Հօդ, կամ Հաւդ. լծ. եւ Խոց. խէթ. խիթ. ախտ.) Հիւնադ. ախտաժէտ. տկար՝ ըստ մարմնոյ կամ ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԻՒԱՆԴ — (ի, աց.) NBH 2 0100 Chronological Sequence: 10c ա. ἁσθενής, ἅρρωστος aegrotus, infirmus, male habens. Վանգեալ, այսինքն վնասեալ եւ վտանգեալ կամ ապականեալ մարմնով. խօթ. ախտացեալ. ախտաժէտ. տկար. ... *Հիւանդ եմ ես: Հիւանդք եւ ախտաժէտք: Զհիւանդս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐՄՆԱՀԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 0227 Chronological Sequence: Early classical, 9c ա. ՄԱՐՄՆԱՀԱՐ որ եւ գրի ՄԱՐՄՆԱՎԱՐ. Հարու ածեալ մարմնով. ախտաժէտ. խեղ. ունօղ զկաթուած, եւ այլն. ցաւագար. ... *Ժողովել զախտաժէտս եւ զուրկունս եւ զմարմնահարս (կամ զմարմնավարս) եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑԱՒԱԳԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 0911 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ցաւօք խօթութեան խանգարեալ. ախտաժէտ. հիւանդ. հիւանդոտ. *Որպէս եւ ասեն, թէ ծնունդ ցաւածին ցաւագար լինին: Անձն իմ ցաւագար. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.