ՆՈՒԱԶՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 2-0449 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c գ. ἕκλειψις, ἕλλειψις, ἑλάττωμα delectus, defectio ὐστέρημα, ἕνδεια penuria, indigentia, egestas, inopia σμικρότης parvitas ἅνεσις remissio եւն. Նուազ գոլն կամ գտանիլն. պակասութիւն. թերութիւն. սակաւութիւն. յետնութիւն. նուաստութիւն. եւ Կարօտութիւն. որ է պրս. նիյազ. *Ի սով եւ ʼի ծարաւ, եւ ʼի ծարաւ, եւ ʼի մերկութեան, եւ ʼի նուազութեան ամենայնի: Խորովեսցէ ʼի նոցանէ եւ կերիցէ, եւ վասն նուազութեան յամենայնէ թաքուսցէ յանձկութեան եւ ʼի նեղութեան: Զնուազութիւն աւուրց իմոց ասա՛ ինձ: Խորհուրդ համառօտ, սակայն յառաւելութիւն. եւ ամենայն վաղվաղուկ, սակայն ʼի նուազութիւն. եւ այլն: *Կատարելոյ՝ եւ աճումն նուազութիւն է. Սեբեր. ՟Ա: *Ի՞ւ չարանան, եթէ ոչ բարեաց ունակութեանց եւ ներգործութեանց նուազուեամբ: Բարին ʼի միոյ եւ ʼի բոլոր պատճառէն է, իսկ չար ʼի բազմաց եւ ʼի մասնաւորաց նուազութեանց. Դիոն. ածայ.: *Ոչ է լինելութիւն՝ ապականութիւն, եւ ոչ աճելութիւն՝ նուազութիւն. Արիստ. շարժ.: *Զնուազութիւն ոչ թաքուցանեն ո՛չ զանձանց եւ ո՛չ զընկերացն: Ո՛չ լուար առակին, որ ասէ, թէ պարտ է զբարեկամսն նուազութեամբ ունել. (իմա, անկատարութեամբն հանդերձ). Ոսկ. յհ. ՟Բ. 41. եւ 33: *Պարծանս ինքեան զնուազութիւն առնելովʼʼ. ամենայն զկարօտութիւն. Բրս. գոհ.: *Արուեստն (բժշկական) զնուազութիւն մայր ողջութեան կոչէ», այսինքն զսակաւապիտութիւն. Բրս. հց.: ՆՈՒԱԶՈՒԹԻՒՆ. որպէս Խաւարումն լուսաւորաց. *Եղեւ մեծ նուազութիւն արեգական. Եւս. քր. ՟Բ: ՆՈՒԱԶՈՒԹԻՒՆ. որպէս Նրբութիւն. թափանցկութիւն. *Ի սիք ուրբ զաստուածայինն նուազութիւն ցուցանելով. Դիոն. ածայ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՊԱԿԱՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0585 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 14c գ. ἕκλειψις defectus, defectio ἑλάττωσις diminutio. մանաւանդ ὐστέρημα indigentia, penuria. եւ ըստ փիլիսոփայից՝ στέρησις privatio. Պակաս գոլն. թերութիւն. անկատարութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0048 Chronological Sequence: Unknown date, 8c գ. Նսեմութիւն. մթութիւն. նուազութիւն. *Ըստ յետին աղօտութեան հնչման քանակաբար զգալի. Մաքս. ʼի Դիոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՃԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0049 Chronological Sequence: 6c, 10c Տ. ԱՃՈՒՄՆ. αὕξησις accretio, augmentum *Է ներհական աճելութեան՝ նուազութիւն. Արիստ. շարժ.: *Ի զարգացումն աճելութեան հասեալ: Աճելութիւն ծննդոց երկրի. Յհ. կթ.: *Եւ ոչ ըստ անդադար խառնիցն զբազմութեանն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՃԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0049 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ն. αὑξάνω, αὕξω crescere facio, incrementum do, augeo, amplifico, cumulo, πολυωρέω mutiplico, τρέφω nutrio, alo Տալ աճել՝ ըստ ամենայն առման.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԲԱԶՈՒՄ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. παμπληθής, πάνδημος permultus, universus, publicus Ամենայնիւ բազում. կարի շատ. մազմապատիկ. եւ հանդիսական, հասարակաց. ... *Ամենաբազում ասեմ ներբողեանս: Ամենաբազում տեսիլք են: Ունի եւ այլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՃԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0105 Chronological Sequence: 8c գ. Չաճելն. նուազութիւն. չիշատնալն. *Անաճելութիւն կենդանեաց. Խոր. ՟Գ. 68 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿՈՐՈՎՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0176 Chronological Sequence: 12c գ. Նուազութիւն կորովութեան. տկարութիւն. *Անփորձ եւ վիժած բանից անկորովութեամբ. Սարկ. հանգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՍԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0184 Chronological Sequence: 5c, 8c, 11c, 12c գ. ἁνισότης inaequalitas Պակասութիւն հաւասարութեան. առաւելութիւն կամ նուազութիւն. անզուգութիւն. աննմանութիւն. անմիաբանութիւն. խտիր. ... *Զամենայն անհաւասարութիւն եւ օտարագործութիւն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0191 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 13c գ. ԱՆՁԿՈՒԹԻՒՆ գրի եւ ԱՆԾԿՈՒԹԻՒՆ. στενοχωρία, συνοχή angustia, coarctatio Անձուկ գոլն. ամփոփումն. նեղութիւն տեղւոյ, եւ նուազութիւն իրաց. սակաւութիւն. ... *Անձկութիւն վայրացն. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՉԱՓԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0224 Chronological Sequence: 8c գ. Իբր Անչափակցութիւն. ἁσυμμετρία *Զրկումն ուրեմն է չար, եւ նուազութիւն եւ տկարութիւն եւ անչափաւորութիւն. Դիոն. ածայ. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.