ՆՈՒՌՆ

(նռան, նռունք, կամ նըռնունք, նռանց.) NBH 2-0452 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 13c գ. ῤοά, ῤοιά (եբր. ռիմօն ). malum punicum, malagranatum. (պ. ենառ, նառ. որպէս թէ հուր, հրագոյն). Պտուղ գնդաձեւ՝ թագ ʼի գլուխ, կարմրակեղեւ, եւ կարմրահատ՝ կուռն մարգարտաշար հատիւք. անոյշ, կամ թթուաշ, օգտակար որպէս զդեղ զովարար. *Ի նռանէ եւ ʼի թզոյ: Իբրեւ զկեղեւ նռան այտք քո: Նուազեաց թուզ եւ նուռն, եւ արմաւ զեւ խնձոր (պտուղ հանդերձ ծառով). Թուոց. ՟Ժ՟Գ. 24: Երգ. ՟Դ. 3: Յովէլ. ՟Ա. 12: *Նուռն ʼի ներքս հաբարեալքն՝ կարի յոյժ ցանկալի է ʼի կերակուր. Նար. երգ.: *Ընկալայ զնռունս, ոչ ʼի կաթլեանց կարծեցելոց արենէ դիոնեսեայ: Եւ զի պարսկական է անունն անար՝ ʼի հրապաշտութեան պատուեալ յատրուշանին: Մագ.: Ստուգաբանեալ նուռնդ ներմակագրեալ, նուռն կուռն: Այսոքիկ են նռանցդ ներասութիւնք: *Վարդ վառելով այտիցն՝ նմանեալ խայծեալ նըռանց. Տաղ.: *Խնձոր եւ նարգէս, նռնունս, եւ կինամոնս. Վրդն. յանթառամն.: ՆՌԱՆ ԾԱՂԻԿ. առ Գաղիանոսի ՝ ըստ յն. βαλαῦστιον որ է ծաղիկն վայրի նռան. կամ անպտուղ ծաղիկ բարդ: Իսկ ի Բժշկարանի ՝ ՎԱՅՐԻ ՆՈՒՌՆ, մեկնի նաղիշդ. որպէս պղպեղ ինչ յեթովպիա: Այլ ՆՌԱՆ ԿԵՂԵՒ, ի բառս Գաղիանոսի ՝ դնի որպէս ազգ սերկեւլի, կամ պտուղ ինչ ʼի կիւդոն քաղաքի կրետացւոց: Իսկ ի Բժշկարանի ՎԱՅՐԻ ՆՌԱՆ ՍԵՐՄՆ, մեկնի Շառնաջ. որպէս եւ ազգ ինչ նռան՝ Ջոլիրան կոչի:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱՊՏՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0066 Chronological Sequence: 8c գ. παγκαρπία omnis generis fructus, fertilitas Առատ պտղաբերութիւն. բերք ամենայն պտղոց. առատութիւն. *Նռնենիքն զամենապտղութիւնս ոմանս ծառոցն բուսուցանեն: Ամենապտղութեան իմն փափկութիւն յամենայն ազգէ ծառոցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒՇԱԿԵՐԱԿՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0222 Chronological Sequence: 10c գ. Անուշութիւն կերակրոյ. անոյշ ուտելի. *Նուռն կարմրութեամբ կեղեւոյն ʼի ներքս համբարեալ անուշակերակրութիւնն հայեցուցանէ. Նար. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՀԱՏ — ( ) NBH 1 409 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ա. ԲԱԶՄԱՀԱՏ ԲԱԶՄԱՀԱՏԵԱՅ. Լի հատիւք. հատիկները շատ. ... *Կարասցուք պտղաբերել տեառն մերոյ ... զհնազանդութեան զբազմահոտն հասկ. Ոսկ. ղկ.: *Նուռն՝ կուռն, յոդնախումբ ... բազմահատեալ հարստութեամբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՀԱՏԵԱՅ — ( ) NBH 1 409 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ա. ԲԱԶՄԱՀԱՏ ԲԱԶՄԱՀԱՏԵԱՅ. Լի հատիւք. հատիկները շատ. ... *Կարասցուք պտղաբերել տեառն մերոյ ... զհնազանդութեան զբազմահոտն հասկ. Ոսկ. ղկ.: *Նուռն՝ կուռն, յոդնախումբ ... բազմահատեալ հարստութեամբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԵՐԻ — ( ) NBH 1 0548 Chronological Sequence: 8c գ. Պտուղ ինչ, եւ ծառն. *Սիւնիք ... լինի ʼի նմա գերերի (կամ գերրէրն) եւ նուռն. Խոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԵՂՁ — (ի, ից.) NBH 1 0609 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. περσικόν persicum Պտուղ միջակ ընդ խնձոր եւ ընդ ծիրան՝ անուշահոտ եւ գեղեցիկ գունով ընդ դեղին եւ ընդ կարմիր. .... իբր միրգ պարսկական. (յն. բէրսիգօ՛ն. լտ. բէ՛րսիգում). *Նուռն եւ թութ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿՀԱՄ — ( ) NBH 1 0694 Chronological Sequence: 8c, 14c ա. Ունօղ զկրկին համ. ... *Երկհամ գինւով քաղցրացուցանէ (նուռն) զճաշակելեացն զգայութիւնս. Նիւս. երգ. (այժմու յն. գինետեսակ համով): *Գինի զմայլեցուցիչ երկհամ ... յուրախութիւն երկնաւորաց եւ երկրաւորաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՒԹ — (թթոյ, կամ թըթոյ, ոց.) NBH 1 0820 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 15c գ. μόρος morum. թութ ասի եւ ար. պրս. թ. Պտուղ թթենւոյ. սպիտակն քաղցր յոյժ, եւ սեւագոյնն՝ թթուաշ համեղ. իբրու խոշոր պտուղ մորենւոյ. (որպէս եւ թութն ըստ յն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՒՐԻՆՋ — (րնջոյ կամ ջի.) NBH 1 0822 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. malum aureum, pomum aurantium. Իտ. melarancia, narancia ռմկ. եւս՝ թուրունճ, թիւրինճ. *Պտուղ նման նարընջի (այսինքն փօրթուգալի), բայց թթուաշ. եւ Ծառ այնր պտղոյ, իբր Թուրընջենի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՐՈՒՆՋ — ( ) NBH 2 1053 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԹՈՒՐԻՆՋ. (ուստի եւ Թրնջի.) *Դրախտ լի մրգով. արմւ, թրունջ, նուռն, թութ, դեղձ. Վրք. հց. ձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.