ԱՆԿԱՆԵՄ

(անկի, ա՛նկ.) NBH 1-0168 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c ն. ԱՆԿԱՆԵՄ որ գրի եւ ԱՆԳԱՆԵՄ, գի. ὐφαίνω, ὐφάω, συνυφαίω texo, detexo, contexo հիւսել. նիւթել. յարամանել. յարմարել. հուսել, բանիլ. ... *Թիթղունս ոսկիս՝ թելս թելս անկանել ընդ կապուտակին եւ այլն: Զխառնուածսն անկեալ անդստին ʼի նմանէ: Անկանէր ընդ նմին անկուած ականակապ: Անկանել գործել զամենայն գործ ճարտարութեան: Եթէ անկցես զեօթանեսին գիսակս գլխոյ իմոյ ընդ ազբին: Զոստայնս սարդից անկանեն. եւ այլն: *Յերկինս անկանին այն հանդերձք. Ոսկ. մ. ՟Ա. 23: *Որպիսի ոչինչ յանկելոց առ մեզ գոյ՝ վասն պայծառութեան. Փիլ. քհ.: *Ի չորեցունց նիւթոցս երանգոցս այսոցիկ նիւթեցին եւ անգին զպատմուճանն. Սեբեր. ՟Գ: *Զանազան երանկովք անկեալ (կամ անգեալ). Պիտ.: *Անկանես անճառ արուեստիւ հնարագիտութեան մէգ եւ առաւօտ. Նար. ՟Կ՟Գ: *Երկոքումբք կողմամբք (նեղութեան եւ անդորրութեան) անկանէ զառաքինութիւնս արդարոց. Ոսկ. մ. ՟Ա. 8: *Ընծայս բան է՝ իբրեւ հանդերձ ինչ գձուձ յաղքատ մտացս մերոց ոչ առանց երկոց անկեալ. Նիւս. կազմ.: *Ընդ սմա անկանել հարկաւոր է զԱստուծոյ հրամանս. Փիլ. ՟ժ. բան.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԳԱՆԵՄ — ( ) NBH 1 0125 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆԿԱՆԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԿԱՆԵՄ — (արկի, արկն.) NBH 1 0362 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. βάλλω, ἑμβάλλω, ἑπιβάλλω, προβάλλω եւն. jacio, injicio, projicio, mitto եւն. Ձգել, ընկենուլ. եւ Դնել. նետել. ... *Արկանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.