ՇԱՌԱՉԻՒՆ

(-) NBH 2-0465 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c գ. ՇԱՌԱՉԻՒՆ, ՇԱՌԱՉՈՒԿ, ՇԱՌԱՉՈՒՄՆ. որպէս βολή jactus եւ συγκρουσμός collisio ὅμβρος imber ἧχος echo, sonus, susurro διασυριγμός exsibiliatio. (որ եւ Շչիւն.) Շառաչելն. ձայն շառաչելոյ կամ պատառման օդոյ. հնչիւն շարժման պէսպէս իրաց. կոփիւն. արձագանք. ջաղբք. ... *Շառաչիւն (յն. ձգումն) նետից: Զշառաչիւն զերիվարացն: Նոր անձրեւօք կարկտի, եւ անհրաժեշտ շառաչմամբք (յն. ջաղբիւք) հալածեալք. ՟Բ. Մակ. ՟Ե. 5: ՟Ա. ՟Գ. ՟Զ. 41: Իմ. ՟Ժ՟Զ. 16: *Եդ ʼի բարբառ զբազմութիւն ջուրց շառաչմանց (յն. արձագանաց) յերկինս. Երեմ. ՟Ծ՟Ա. 16: *Այսպիսի ամպ երկնաւոր անձրեւօք մօրտացեալ՝ եւ չսարանայ սակաւ շառաչուկ մերոյ լեզուոյս ընդունել. Սեբեր. ՟Թ: *Լինիցի ցօղ շառաչո՛ւկ (այսինքն շառաչմամբք սրսկեալ) ʼի մէջ հնոցի. Ոսկ. մ. ՟Ա. 4: *Ըստ նմանութեան տեղատարափ շառաչման՝ նետաձիգ սաստկութեամբ զգունդս պարսկացն ահաբեկէին. Փարպ.: ʼԻ միոջէ միայն շառաչմանէ քարի (պարսատկին): Ի շառաչմանէ թեւարկութեան արծուոյ. Պիտ.: Զքր. կթ.: *Պա՛րտ էր գողիաթու յորսայս անկանել ʼի շառաչմանէ քարին. Տօնակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՇԱՌԱՉՈՒԿ — ( ) NBH 2 0465 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c գ. ՇԱՌԱՉԻՒՆ, ՇԱՌԱՉՈՒԿ, ՇԱՌԱՉՈՒՄՆ. որպէս եւ (որ եւ Շչիւն.) Շառաչելն. ձայն շառաչելոյ կամ պատառման օդոյ. հնչիւն շարժման պէսպէս իրաց. կոփիւն. արձագանք. ջաղբք. *Շառաչիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՌԱՉՈՒՄՆ — ( ) NBH 2 0465 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c գ. ՇԱՌԱՉԻՒՆ, ՇԱՌԱՉՈՒԿ, ՇԱՌԱՉՈՒՄՆ. որպէս եւ (որ եւ Շչիւն.) Շառաչելն. ձայն շառաչելոյ կամ պատառման օդոյ. հնչիւն շարժման պէսպէս իրաց. կոփիւն. արձագանք. ջաղբք. *Շառաչիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՓԻՒՆ — ( ) NBH 1 0607 Chronological Sequence: 11c գ. ԴԱՓԻՒՆ ԴԱՓՈՒՄՆ. χορός strepitus Շչիւն շառաչիւն իբրեւ զձայն թմբաց. եւ Դոփիւն. դրնդիւն. ձայն ամբոխի. եւ Մեծաբանութիւն. *Թատերք եւ հանդէսք նուագաց, կոփիւնք եւ դափիւնք. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1: *Թնդիւն դափման. Մագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՓՈՒՄՆ — ( ) NBH 1 0607 Chronological Sequence: 11c գ. ԴԱՓԻՒՆ ԴԱՓՈՒՄՆ. χορός strepitus Շչիւն շառաչիւն իբրեւ զձայն թմբաց. եւ Դոփիւն. դրնդիւն. ձայն ամբոխի. եւ Մեծաբանութիւն. *Թատերք եւ հանդէսք նուագաց, կոփիւնք եւ դափիւնք. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1: *Թնդիւն դափման. Մագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՈՓԻՒՆ — (փման.) NBH 1 0640 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c գ. ԴՈՓԻՒՆ կամ ԴՈՓՈՒՄՆ. κρότος strepitus Ոտնաձայն, եւ շաչիւն շառաչիւն. դղրդիւն ի դոփելոյ ոտիւք. *Դոփիւն սաստիկ առնէին. Պտմ. աղեքս.: *Ի տրոփական դոփմանէ ոտիցն թնդեալ տանիքն. Յհ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՈՓՈՒՄՆ — (փման.) NBH 1 0640 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c գ. ԴՈՓԻՒՆ կամ ԴՈՓՈՒՄՆ. κρότος strepitus Ոտնաձայն, եւ շաչիւն շառաչիւն. դղրդիւն ի դոփելոյ ոտիւք. *Դոփիւն սաստիկ առնէին. Պտմ. աղեքս.: *Ի տրոփական դոփմանէ ոտիցն թնդեալ տանիքն. Յհ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՌՆՉԻՒՆ — (չման.) NBH 1 0641 Chronological Sequence: 11c գ. Թնդիւն. շառաչիւն. ձայն խոշոր. հնչիւն բախմանց, եւ կենդանեաց. *Դռընչիւն շառաչման ... վարազաց. Մագ. ՟Հ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՐՆԴԻՒՆ — ( ) NBH 1 0643 Chronological Sequence: Early classical գ. ψόφος strepitus, sonitus Դղրդիւն, դոփիւն. շաչիւն շառաչիւն. ... *Շաչիւն կառաց, եւ դրընդիւն երիվարաց. Միք. ՟Ա. 13 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԼՓԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0813 Chronological Sequence: Early classical գ. περιτομή circumcisio Թլփատիլն. յապաւումն. կրճատումն. կրճատութիւն. եւ Այր թլփատեալ. ... Ծն. ՟Դ. 25: Գծ. ՟Ժ՟Ա. 2. ՟Ա. Կոր. ՟Է. 19: Փիլիպ. ՟Գ. 3: Իսկ Երեմ. ՟Ժ՟Ա. 16. *Ձիթենի վարսաւոր ... ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՄԲԻՒՆ — ( ) NBH 1 0814 Chronological Sequence: 6c ն. πάταγος fragor, strepitus, crepitus Թնդիւն. բախիւն. շառաչիւն. *Եւ թըմբիւնք (կամ թնդիւնք) եւ պայթմունք եւ ճայթմունք որոտմանց. Փիլ. իմաստն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.