ՇԱՏԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 2-0467 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. πολυλογία, βαττολογία, φλυαρία, ἁδολεσχία multiloquium, loquacitas, garrulitas, nugae. որ եւ ՇԱՏԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ. Բազմաբանութիւն. շաղփաղութիւն. շաղակրատանք. աղճատանք. բազում խօսք. ... *Ի շատխօսութենէ (կամ շատխօս լինելով) ոչ ապրեսցիս ʼի մեղաց: Բանիւք չարօք շատխօսութեան առնէ զմեզ աշխատ. Առակ. ՟Ժ. 19: ՟Գ. Յհ. 10: *Շատխօսութիւն ʼի յանցանաց ոչ ապրի. Եփր. համաբ.: *Գինարբուքն այսքանիւ լի է շատխօսութեամբ ընդ վայրաբանութեամբ. Փիլ. տեսական.: *Շատխօսութիւն աստ զցոփութիւնն կոչէ, յորժամ ոչ զպատշաճսն խնդրիցեմք յաստուծոյ: Համարին՝ եթէ ʼի շատխօսութենէն ինչ լսելի լինին. Ոսկ. մ. ՟Ա. 19: *Շատխօսութիւն է՝ ո՛չ բազում մաղթանքն, այլ վայրապար եւ անճահս բարբառելն. Իգն.: *Ո՞ր օգուտ ʼի բազում բանիցն, ուր շատխօսութեանն հոսանք իբրեւ յաղբիւրէ դիմեն յանզգայութենէ. Ածաբ. ՟Ժ՟Զ. յորմէ եւ Խոր. ՟Բ. 89: Յհ. իմ. երեւ.: *Զի մի անկանիցիմք եւ մեք ʼի շատխօսութիւն ըստ նոցունց նմանութեան. Վեցօր. ՟Ա: *Զի մի՛ կրկնաբանութիւնս ʼի շատխօսութիւն կրթեսցի. Նար. ՟Լ: *Ճշմարտութեանն լիցիս ջատագով, եւ մի՛ շատխօսութեանն. Լմբ. առ լեւոն.: *Աւելորդ բանից եւ շատխօսութեան պէտք անդ ոչ են: Որում անհնար է յաղթել կանանց՝ շատխօսութեանն. Փարպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԸՆԴՎԱՅՐԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0775 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c գ. Ընդունայնաբանութիւն. վայրապար խօսք. շաղփաղփութիւն. շատխօսութիւն. փճախօսութիւն. ... *Զընդվայրաբանութիւնս մեր դադարեցուսցո՛ւք. Մանդ. ՟Ժ՟Գ: *Ընդվայրաբանութեամբ շատխօսութեամբ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿԱՅՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0687 Chronological Sequence: 6c, 13c ա. μακρηγορία, μακρολογία sermo longus, oratio logo, multiloqium Բան երկայն. շատխօսութիւն. *Յայտնի վկայութիւնս առնուլ ի մէջ՝ երկայնաբանութեան է: Յանյագ երկայնաբանութենէ խոյս տուեալ. Փիլ.: *Կրկնեաց՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՌԱԾԱՆԵՄ — (ծի.) NBH 1 0715 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. ԶԱՌԱԾԱՆԵՄ կամ ԶԱՌԱԾԵՄ ԶԱՌԱԾԱՆԻՄ կամ ԶԱՌԱԾԻՄ. ἁποστρέφω, φομαι , καταπλήσσω, ομαι, ἁνακύκλοω, ομαι եւն. averto, everto, seduco, revolvo, or եւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՌԱԾԵՄ — (ծի.) NBH 1 0715 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. ԶԱՌԱԾԱՆԵՄ կամ ԶԱՌԱԾԵՄ ԶԱՌԱԾԱՆԻՄ կամ ԶԱՌԱԾԻՄ. ἁποστρέφω, φομαι , καταπλήσσω, ομαι, ἁνακύκλοω, ομαι եւն. averto, everto, seduco, revolvo, or եւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԵԶՈՒԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0882 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. լեզուանի գոլն. շատխօսութիւն. շաղփաղփութիւն. ... *Կատաղի լեզուանութիւն: Բանք օրինութեան եւ լեզուանութեան: Յուտան ʼի լեզուանութիւնս իւրեաց. ՟Բ. 89: Վեցօր. ՟Թ: Մխ. առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԾԱԿՑԵՄ — (եցի.) NBH 1 0889 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 13c ն. եւ չ. ԼԾԱԿՑԵՄ ԼԾԱԿՑԻՄ, եցայ. ձ. συζεύγνυμι, μαι conjungo, or. Առնել կամ լինել լծակից (ըստ ամենայն առման). զուգել. զուգակցել. կցորդել. հաւասարել. ընդ միմիանս կապել, իլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՈՌՈՄԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0186 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 12c գ. Պերճախօսութիւն. եւ Շատխօսութիւն. շաղփաղփութիւն. *Աստուած անուանեցին զհերմէս ջասն քաջախօսնակ ճոռոմաբանութեանն. Յհ. իմ. պաւլ.: *Անճոռնի ճոռոմաբանութիւն. Մագ. ՟Ա: *Դադարեա՛ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈԼՈՎԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0366 Chronological Sequence: 13c Տ. ՇԱՏԽՕՍՈՒԹԻՒՆ. *Զի մի՛ ընդ յոլովաբանութեամբ պարսաւանօք անկցուք. Վահր. հմբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՏԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0466 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c Տ. ՇԱՏԽՕՍՈՒԹԻՒՆ. *Ըստ բազմութեան խօսից եւ շատախօսութեան պարծիցին. Մծբ. ՟Ժ՟Թ: *Տարաք զշատախօսութիւն նոցա իբրեւ զայր երկայնամիտ. Լմբ. առ լեւոն.: *Ընդէ՞ր է շատախօսութիւնդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՆԱՅՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0549 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c գ. ματαιολογία, κενεαγορία եւն. vaniloquium. Ունայն խօսք. զրախօսութիւն. շատխօսութիւն. *Ունայնաբանութիւն է այսպիսիս: Մի՛ եւս խոտորեսցուք յունայնաբանութիւնս: Եւ մի՛ յունայնաբանութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.