ՇԱՐԺՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 2-0473 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c - κίνησις motio, motus. Տ. ՇԱՐԺՈՒՄՆ, եւ ՇԱՐԺՈՂՈՒԹԻՒՆ. *Ըստ ամենայն շարժութեան անփոխադրելի եւ անշարժ գոլով, եւ միշտ շարժութեամբ մնայ յինքեան: Ամենայն անբանութեամբ լի է սրտմտող նոցա շարժութիւնն. Դիոն.: *Չորս զգայութիւնքն հանդերձ շարժութեամբ (տեղականաւ). Անյաղթ պորփ.: *Շարժութիւն լեզուի, կամ ախտից, կամ դիւաց. Նար. ՟Ժ՟Բ. ՟Ի՟Բ: Սկեւռ. աղ.: Երզն. մտթ.: *Շարժութիւն սմա բաշխեաց՝ զայն, որ ընտանի է մարմնոյ, այսինքն զեօթնեակն. Պղատ. տիմ.: *Շարժութեան տեսակք են վեց. լինելութիւն, ապականութիւն. աճելութիւն, նուազութիւն. ըստ տեղւոյ փոփոխութիւն. այլայլութիւն: Եւ է պարզաբար շարժութեան՝ դագարութիւն ներհական. Արիստ. շարժ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0417 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c գ. ἑνέργεια, ἑνέργημα efficx operatio, actio, actus, effectus, muneris functio եւ այլն. Գործողութիւն զօրաւոր՝ գործունեայ՝ ազգոյ՝ աջողակ եւ որպէս բնական, առնելութիւն. ազդեցութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0009 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 12c գ. ἑνέργεια , efficacitas, σημασία , significatio Ներգործութիւն. զօրութիւն. *Գիտել զազդեցութիւն բնութեանց: Հայելի անարատ Աստուծոյ ազդեցութեանն: Յաղթեաց՝ ո՛չ զօրութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c Տ. ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆ, որպէս ներգործութիւն, զօրութիւն, ոյժ. վաւերականութիւն. *Զանճառ պարգեւսն յայտ առնէր, եւ զանբաւ զազդողութիւնն: Ի ձեռն ազդողութեան գլխոյն կարող է զգալ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 11c ա. παθητικός, ἑμπαθής patibilis, passioni subjectus Ենթակայ ախտից՝ կրից եւ կարեաց. մարմնաւոր. կրական. *Ոչ ամենայն շարժութիւն ախտականին՝ ախտ կոչի: Ըստ որում շարժութիւնք են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԱՅՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0125 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 13c գ. Անգայտն գոլ. անօսրութիւն. նօսրութիւն. ցանցառութիւն. ... μανότης, ἁραιότης raritas, laxitas *Ունել հրոյ՝ սրութիւն, անգայտութիւն, շարժութիւն. երկրի՝ բթութիւն, խտութիւն, կայս: Արտաշնչութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՅԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0144 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c Տ. ԱՆԶԳԱՅԱԲԱՐ. *Միայն անզգայապէս եւ անշնչաբար ունի շարժութիւն, որպէս տունկք ամենայն եւ բոյսք. Մաքս. ի դիոն.: *Համբերեա՛ ժուժելով՝ ո՛չ անզգայապէս. քանզի ո՞ր վարձք անզգայութեանն. Բրս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՄԱՐՁԱԿ — ( ) NBH 1 0178 Chronological Sequence: 10c, 11c, 12c ա. ἁπαρρασίαστος destitutus fiducia, vel libertate Որ չէ համարձակ կամ պարզերես. որ չունի զհամարձակութիւն. անվստահ. սիրտ կամ երես չունեցօղ. ... *Յանձանց՝ անհամարձակք եւ տկարք եմք. խոսր: *Առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0193 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ψυχικός animatus, animalis, ceu animae, vitalis, πνευματικός spiritualis Հոգեկան. հոգեւոր. իմանալի, բանաւոր. շնչաւոր. կենդանական. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇԱՐԺՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0214 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. ἁκινησία immobilitas Անշարժ գոլ. հաստատութիւն անդրդուելի. անփոփոխութիւն. *Ո՛չ ամենայն ներգործութիւն՝ շարժութիւն է. այլ է ինչ, որ ʼի ձեռն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇՆՉԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0215 Chronological Sequence: Unknown date մ. Իբրեւ անշունչ. առանց շնչոյ. *Անզգայապէս եւ անշնչաբար ունի շարժութիւն, որպէս տունկք ամենայն եւ բոյսք. Մաքս. ի դիոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.