ՇԱՐԺՈՒՄՆ

(ժման.) NBH 2-0473 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c գ. κίνησις, σάλος, σεισμός, ταραχή motio, motus, commotio, jactatio, fluctuatio, turbatio. որ եւ ՇԱՐԺ, ՇԱՐԺՈՒԹԻՒՆ. Շարժիլն ո՛ր եւ է օրինակաւ. յեղափոխիլն. փոփոխումն. ծփումն. տատանումն. յուղումն. ամբոխումն. ... *Շարժումն ասեմ (կենդանւոյ՝) զտեղի ʼի տեղւոջէ փոխումն. Անյաղթ պորփ.: *Որ նախ ʼի շարժումն ջուրցն իջանէր: Տաց զնոսա ʼի շարժումն ամենայն թագաւորութեանց երկրի: Գնասցէ շարժմամբ սպառնալեաց իւրոց. Յհ. ՟Ե. 4: Երեմ. ՟Ի՟Թ. 18: Զաք. ՟Թ. 14: *Ընդ մերոյ աշխարհին շարժման եւ արեւմուտք եւս մեծապէս շարժեցան. Եղիշ. ՟Գ: *Արարածքն իսկ իւրաքանչիւր շարժմամբք եւ փոփոխմամբք զարարչէն քարոզեն. Եզնիկ.: *Ոչ սակաւ տան ամբոխումն խորհրդոցն որ ʼի մեզն իցէ շարժման. Իգն.: ՇԱՐԺՈՒՄՆ. σεισμός, συσσεισμός terremotus, commotio, concussio. Սասանութիւն երկրի. ժաժ. ... *յետ հողմոյն շարժումն. եւ ոչ ʼի շարժմանն տէր. եւ յետ շարժմանն հուր. ՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Թ. 11: *Շարժումն մեծ երեւ. Մտթ. ՟Ի՟Ը. 2: *Եղեւ յանկարծակի շարժումն մեծ, մինչեւ շարժել հիմանց բանտին. Գծ. ՟Ժ՟Զ. 26: *Շարժմամբ (կամ շարժմամբք) քաղաքք կարծանեցան. Եւս. քր.: *Փլածի մեծի լերինն, զորմէ լեալ ասեն յահագին իմն շարժմանէ. Խոր. ՟Ա. 29:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆՉԱՐՉԱՐԱՆՔ — ( ) NBH 1 0224 Chronological Sequence: Unknown date ա. Իբր Անախտ. անկիր. *Շարժումն բնական, անչարչարանք շարժումն. Վրք. հց. ձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՆԴԻՒՆ — ( ) NBH 1 0815 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 14c գ. ԹՆԴԻՒՆ ԹՆԴՈՒՄՆ. ἧχος, ψόφος sonus, strepitus, fragor, strepitus συγκρουσμός collisio κίνησις motus σφυγμός pulsus παλμός vibratio, palpitatio Թունդ. թինդ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՆԴՈՒՄՆ — (դման, անց.) NBH 1 0815 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 14c գ. ԹՆԴԻՒՆ ԹՆԴՈՒՄՆ. ἧχος, ψόφος sonus, strepitus, fragor, strepitus συγκρουσμός collisio κίνησις motus σφυγμός pulsus παλμός vibratio, palpitatio… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԿԱՑԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 2 0193 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c ա. ἑπιστητός scibilis. Գիտելի. ուսանելի. հասու լինելի. որ ինչ անկանի ընդ ուսմամբ. *Մակացելին քան զմակացութիւն նախկին թուեսցի գոլ: Մակացութիւն մակացելւոյն ասի մակացութիւն. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴՈՒՄՆ — (դման, անց.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ἑνέργεια , operatio, actus, instinctus Ազդեցութիւն. ազդեցումն. ներգործութիւն. շարժումն ներքին. շնչումն. թելադրութիւն. դրդում. ամէլ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՇԱՐԺՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0019 Chronological Sequence: Unknown date գ. Շարժումն ախտից. գրգիռ ցանկութեան. *Հարկեցուցիչ ʼի մեղս ունի զբորբոքումն ախտաշարժութեան. Գր. հրահանգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՄՈՂ — ( ) NBH 1 0032 Chronological Sequence: 6c, 13c, 14c ա. Իբր Այղ՛ումայղ՛, այլեւայլ. ποικήλος varius, variegatus պէսպէս. բազմագունի. գունզգուն, խատուտիկ. ... *Բազմաման եւ շաղապատ, եւ աղամող բազմապատիկ, որպէս օձին շարժումն, այսպէս եւ հեշտ ցանկութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՔԱՏԻՄԱՍՏ — ( ) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ԱՂՔԱՏԻՄԱՍՏ ԱՂՔԱՏԻՄԱՑ Տկար եւ փանաքի իմաստիւք կամ իմացուածովք. անճարակ խելքով. *Աղքատիմաստ բնութիւնք մարդկայնոցս. Աթ. խչ.: *Աղքատիմաստ իմոց խոհարանաց շարժումն: Իմով …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՔԱՏԻՄԱՑ — ( ) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ԱՂՔԱՏԻՄԱՍՏ ԱՂՔԱՏԻՄԱՑ Տկար եւ փանաքի իմաստիւք կամ իմացուածովք. անճարակ խելքով. *Աղքատիմաստ բնութիւնք մարդկայնոցս. Աթ. խչ.: *Աղքատիմաստ իմոց խոհարանաց շարժումն: Իմով …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՇԱՐԺՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0088 Chronological Sequence: Early classical գ. Յայլմէ շարժիլն. եւ շարժումն օտար կամ արտաքին. *Է այլաշարժութիւն բազում, այս ինքն (կամ զոր օրինակ) պէսպէս պատճառք. Կանոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.