ՇԱՔԱՐ

(ի, աց.) NBH 2-0474 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 12c, 14c գ. ՇԱՔԱՐ կամ ՇԱԳԱՐ. σάκχαρ, σάκχαρον saccharum, saccarum. իտ. zuchero. (որ եւ յայլ լեզուս ասի շիքէ՛ր ... ծու՛քքէրօ ). Հոյզն հնդկային եղեգան՝ ազնիւ քան զամենայն քաղցրահամ նիւթս, անոյշ որպէս զխորիսխ մեղու (որպէս եւ լաւն սորին շաքարանայ ʼի յատակն բճճոյ). *Շաքար, սուքքար, հոռոմ զախարի. Բժշկարան.: *Ելիմացիք, յորոց մին է գունդիշապուհ, յորում զազնիւ շաքարն գործեն. Խոր. աշխարհ.: *Յիմաստուն ձեռացն զի՛նչ առնուս՝ շաքար է. Ոսկիփոր.: *Ա՛ռ զշաքարն ապաշխարութեան, եւ զծաղիկն եղբայրսիրութեան. Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ: եւ Ոսկիփոր.: *Ընդէ՞ր ոչ զխորհուրդ մարմնոյ եւ արեան իւրոյ աւանդեաց ʼի շաքար, ʼի նուշ, եւ ʼի վարդաջուր. Բրսղ. մրկ.: *Գնայուն աղբիւր ըզվէմն արար (մովսէս), զլեղին արբոյց հանց ըզշաքար. Շ. առակք.: *Սա արար ճառըս համեղաբար, եւ բանք սորա է որպէս շաքար. Գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • Шакарян — (от арм. շաքար [shak ar] сахар) армянская фамилия, которую носили: Шакарян, Александр Николаевич (25 марта 1912) армянский театральный художник, заслуженный деятель искусств Армянской ССР Шакарян, Армен Абрамович (1 сентября 1955) доктор… …   Википедия

  • ԱՆԴՈՀԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0134 Chronological Sequence: Unknown date, 14c ձ. Վարանիլ. տագնապիլ. նեղիլ. դողալ. անդոհիլ, սիրտը նետել. ... *Յորժամ երազ տեսանես, եւ անդոհիս. Ախտարք.: *Ա՛ռ սակաւ մի ըմպելի կամ շաքար, որ լեարդդ չանդոհի (կամ չանտոհի). Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱԳԱՐ — ( ) NBH 2 0457 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՇԱՔԱՐ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՐԴԱՋՈՒՐ — (ջրոյ.) NBH 2 0792 Chronological Sequence: 14c գ. Ջուր քամեալ ʼի վարդէ՝ պէսպէս օրինակաւ. վարդի ջուր. ... *Ընդէ՞ր ոչ զխորհուրդ մարմնոյ եւ արեան իւրոյ աւանդեաց ʼի շաքար, ʼի նուշ, եւ ʼի վարդաջուր. Բրսղ. մրկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.