ԱԽՏԱԿԻՑ

(կցի, ցաց.) NBH 1-0018 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 12c, 13c ա. συμπάσχων, συμπαθής compatiens, qui pariter movetur Կրակից՝ հանդերձ կարեկցութեամբ. չարչարակից. վշտակից. մէկտեղ ցաւ քաշօղ, ցաւակից. *Ախտակիցն ամենայնի, եւ հաղորդ վշտաց: Ախտակից է բոլորն կենդանի ինքեան: Կարօղ է ախտակից լինել տկարութեանս մերում: Եթէ եղեր հայր որբոց, եթէ ամենայնի ախտակից եղեր. Սկեւռ. Լմբ.: Նիւս. բն.: Պրպմ. ՟Լ՟Բ: Բրս. առ ընչեղս.: *Առ իս նայեցեալ՝ ախտակի՛ց լերուք. Ժմ.: Եւ գործակից ախտից մեղաց. մեղսակից. *Զփարաւոնին ախտացաք զծանրասրտութիւն, եւ իւրոց ախտակցաց: Տեսեր զիս ընդ ախտակիցս՝ յամօթոյ ծաղրն: Ախտակից լինել ինձ կոչէի բարկութեան եւ անիծից. Լաստ. ՟Ժ՟Ա: Լմբ. սղ.: Սկեւռ. աղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԽՏԱԿՑԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0018 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 12c մ. συμπαθῶς cum comiseratione Ախտակից լինելով. կարեկցութեամբ. սրտցաւութեամբ, ցաւակից ըլլալով .... *Ախտակցաբար արտասուեսցուք զուրացողսն հաւատոյ: Ախտակցաբար սաստիկ արտասուս հեղոյր ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԿՑԵՄ — (եցի.) NBH 1 0018 Chronological Sequence: 8c, 12c չ. ԱԽՏԱԿՑԵՄ ԱԽՏԱԿՑԻՄ. συμπάσχω simul patior, una adficior Ախտակից լինել. կարեկցել. վշտակցել. ցաւակից ըլլալ .... *Ո՞վ մեզ օգնեսցէ՝ ախտակցելով ասիցս: Ախտակցեցաւ հիւանդութեանն՝ ողորմութեամբ. Խոր. ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՅԼԱԿԻՑ — ( ) NBH 1 0086 Chronological Sequence: 8c ԱՅԼԱՅԼԱԿԻՑ ԼԻՆԵԼ. συναλλοίουμαι simul immutor Զոյգ ընդ այլում այլայլիլ. միատեղ փոփոխուիլ. *Ոչ ախտակից եղեալ, ոչ ապականակից եւ այլայլակից. Նիւս. բն. ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀ — (ի, աց.) NBH 1 0259 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 15c գ. κόσμος, οἱκουμένη mundus, orbis Տիեզերք. երկինք եւ երկիր միանգամայն՝ հանդերձ բնակչօքն. եւ իբր զանազանեալ՝ ՎԵՐԻՆ կամ ԻՄԱՆԱԼԻ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԳԱՀԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0343 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c չ.ն. (իբր յարգանդէ եւ յաղեաց խանդաղատիլ. որպէս եւ յայլ լեզուս արգանդ եւ աղիք՝ է եւ գութ). παρακαλέω, ἑλεέω, οἱκτείρω, ὐπερπάσχω , συγγγινώσκω misereor …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 472 Chronological Sequence: 8c, 9c, 12c, 13c, 14c գ. Որպէս ἁπόφανσις pronunciatio, maxima impropria Բացաձայնութիւն. եւ պիտակ ասացուած. *(Դիքն) ոչ են Աստուածք. ըստ որում անուանին բացասացութամբ, եւ ոչ զօրութեամբ. Լմբ. սղ.: *Եւ մի բնութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱԿԱՐԻ — (րիք.) NBH 2 0016 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. συμπαθής cui sunt iidem adfectus, adfectuosus, compatiens. Ունօղ զնոյն կարիս եւ զկիրս. կարեկից. ախտակից. կրակից. *Հաւասար մեզ, եւ համակարի. Ճ. ՟Գ.: *Համամիտք իցէք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱՉԱՐՉԱՐ — ( ) NBH 2 0019 Chronological Sequence: 5c, 12c ա. συμπάσχων, συμπαθής compatiens, cui sunt iidem adfectus. Չարչարակից. վշտակից. կրակից. ախտակից. *Ճախրէ անպատմելի խնդութեամբ՝ որպէս համաչարչար եւ նմանօղ նորին. Գր. սքանչ. ի ստեփ.: *Ձայնեաց միածինն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԱՐՉԱՐԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 2 0571 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c ա. συμπαθής, ὀμοπαθής simul patiens, condolens. եւ բայիւ συμπάσχω, συμπαθέω simul vel similia patior, condoleo. Կցորդ չարչարանաց. չարչարեալ զոյգ ընդ ումեք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵՊՀԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0707 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c գ. περιουσία, ἱδίωμα peculium, opes, res familiaris, proprietas ἱδίωσις appropriatio. յատկութիւն. եւ Սեպհական ինչ. բնիկ ժառանգութիւն. պայազատութիւն. ազատութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.