ՇՆՉԱՓՈՂ

(ի, աց եւ ից, կամ ոյ, ոց.) NBH 2-0486 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c գ. ἁρτηρία arteria. Փող շնչոյ (իբր նէֆէս պօռուսու ). խռչափող. շնչաբեր երակ. մեծ շնչերակ՝՝ ջլուտ եւ աճառապատ՝ պինդ քան զմիս, եւ կակուղ քան զոսկր. խռչակ. ... *Երկու են ամանք. երակ, եւ շնչափողք. երակն՝ արիւն առաւել ունի քան զշունչ. իսկ շնչափողքն շունչ առաւել քան զարիւն: Հնչումն. յոր եւ գործի ʼի բնութենէս՝ կազմեալ ʼի ձեռն այնր՝ որ ասի խոշոր՝ շնչափողոյն, բերանոյ, եւ լեզուոյ: Շուչն ոռոգելով զշնչափողսն. Փիլ.: *Կրկին գոլով սորա՝ զմինն ըստ շնչափողիցն ʼի թոքն հասոյց, եւ զմիւսն առ շնչափողօքն յորովայնն. Պղատ. տիմ.: *Ձայն ընդ խոշորութիւն շնչափողին: Հագագն ʼի ձեռն շնչափողացն (կամ իցն, կամ ոցն). Սահմ. ՟Ժ՟Ա: Նիւս. կազմ.: *Շնչափողաւ, լեզուաւ, շրթամբք եւ ատամամբք յառաջաբերումն է ձայնի. Շ. թղթ.: ՇՆՉԱՓՈՂ. πνεύμων pulmo. որպէս Թոք, եւ թոքառաջք, որ է արմատ շնչափողոց. *Շնչափողն ʼի ծածուկ ʼի ներքս ամրացեալ՝ զիա՞րդ անդադար ունի զօդոցն եւ զշնչոց տալ եւ առնուլ զմատակարարութիւն: Ի մենակ հողոյ լինել ոսկերացն կարծրութիւն, եւ շնչափողոյն փափկութիւն. Կոչ. ՟Դ. ՟Ժ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԽՌՉԱՓՈՂ — (ոյ, կամ ի.) NBH 1 0987 Chronological Sequence: 8c, 14c ա. λάρηγξ guttur. որ եւ ԽՌՉԱԿ. Անցք շնչոյ ʼի կոկորդի, մեծ շնչափող. որ եւ գործարան ձայնի. ... *Գործարանք ձայնի, փողերակքն, եւ խռչափողքն: Խռչափողն, բերանն, եւ ըռնգունք. Նիւս. բն.: *Զխռչափողն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱԳԱԳ — (ի, աւ, աց, օք.) NBH 2 0001 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. (լծ. հայ. հառաչ. ոգել. գո՛գ. ոգի. հոգի.) πνεῦμα spiritus, adspiratio . Շունչ ձայնահան եւ խոշոր ընդ շնչերակն ʼի վեր հնչեալ. ձայն կամ շչիւն շնչոյ ընդ փողն եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՆՉԱԲԵՐ — ( ) NBH 2 0485 Chronological Sequence: 6c, 8c ՇՆՉԱԲԵՐ ԵՐԱԿ. ἁρτηρία arteria. Շնչերակ. շնչափող. *Աստուած ոչ իբրեւ զմարդ՝ բերանոյ եւ լեզուոյ եւ շնչաբեր երակաց կարօտացել է: Շնչաբեր երակք՝ շնչոյն ամանք՝ ոչ օդ միայն ունին յինքեանիս անխառն եւ մաքուր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՆՉԵՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0486 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c գ. ἁρτηρία arteria σφυγμός pulsus φλέψ vena . Երակ՝ ծարակ՝ աման՝ անցք շնչոյ. շնչաբեր երակ. շնչափող. խռչափող. եւ որ եւ է երակ շնչաբեր. ուստի եւ Զարկ բազկի. տամար, լատամար, եւ ...:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՈՍՈՐԴ — (ի, կամ ոյ.) NBH 2 0729 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 13c գ. ՍՈՍՈՐԴ. գրի եւ ՍՈՍՈՐ, ՍՈՍՐ. ἁνθερεών mentum եւ γαργαρέων avola σωλήν canalis, tubus, fistula. Կողկողիթ. կզակք, ներքոյ եւ ներքինք պարանոցի. խռչափող, շնչափող …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՂ 2 — (ի, մանաւանդ ՓՈՂՔ ղից.) NBH 2 0951 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. ՓՈՂ մանաւանդ ՓՈՂՔ. φάρυγξ, τρώχηλας , διαυλός guttur, faux, jugulum, gula, collum, cervix. (լծ. թ. պօղազ, պօյն. լտ. ֆա՛ւքս.) Պարտանոց. ուլն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՂԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0951 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. ἁρτέρια arteria. Փոքրիկ փող, կամ խողովակ. այն է շնչափող. *Երկու փողակք տան եւ առնուն զօդն իբրեւ ցնցղով իւիք սոսորդով ʼի բերանս Սեբեր. ՟Է: Եւ Փողաձեւ անօթ կամ տուփ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՂԵՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0952 Chronological Sequence: 8c, 12c գ. Երակ փողից. շնչերակ. շնչափող. անցք պարանոցի. *Ախոնդանք եւ թոքք, եւ փողերեկքն. Նիւս. բն.: *Փողերակքն երեւին, եւ ցից լինին. Վստկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՂՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0953 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 14c, 15c գ. ՓՈՂՐԱԿ որ ըստ ձձ. գրի եւ ՓՈՂՈՐՈԿ. Ջրանցք փողաձեւ կամ պարանոցաձեւ. առուակ ստորերկրեայ. խողովակ. ... *Զջուր խողովակով եւ փողրակով պնդէ եւ հաւաքէ. . .… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.