ԱԽՏԱԿՐԵՄ

(եցի.) NBH 1-0018 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ն.չ. ԱԽՏԱԿՐԵՄ ԱԽՏԱԿՐԻՄ. πάσχω patior Ախտակիր լինել. կրել զմարդկային կիրս եւ զչարչարանս. քաշել չարչարուիլ .... *Ախտակրեալ ʼի վերայ քառաթեւ խաչին: Ի չարչարանս եւ ʼի մահն զմարմնոյն ախտակրէր: Ել ʼի բարձունս, ոչ եւս զմարմնոյ ախտակրելով. Շար.: Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ը: Աթ. համբ.: Եւ կարեկից լինել. վշտանալ. ցաւակցիլ .... *Զոր ʼի յաչաց բանիդ քո արտօսր՝ առ որ մերովս ʼի յիւրն ախտակրեաց. Նար. ՟Խ՟Ը: Եւ ցաւագնիլ. խօթանալ. կրել զախտ մարմնոյ կամ հոգւոյ. վարակիլ յախտաւոր կիրս. ցաւ ունենալ .... *Ի բժշկութիւն ախտակրելոց. Յհ. կթ.: *Ախտակրեցան մասնաւորքն ʼի բոլորին: Ամենայն զգայութիւնք ախտակրեալք՝ գողացեալ եղեն ընդ հեշտութեանն. Եղիշ. դտ.: *Ամբարհաւաճութեամբ ընդվզեալ թուիս, եւ վասն այնորիկ ախտակրեալ սրտիւ՝ ոչ տեսեր զմեզ. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԽՏԱԿՐԻՄ — (եցայ) NBH 1 0018 Chronological Sequence: Unknown date հ. Տ. ԱԽՏԱԿՐԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.