ՈՂԿՈՒԶՕՐԷՆ

(-) NBH 2-0507 Chronological Sequence: 6c, 7c, 13c մ. βοτρυδόν sicut botrus, modo uvae densae. Զօրէն ողկուզի՝ բազմաթիւ եւ խիտ առ խիտ (հատիւք). հոծութեամբ. բազմութեամբ. միախուռն. ... *Մակբայ քերթութեան (այսինքն որակութեան). ողկուզօրէն, տարմաբար. Թր. քեր.: *Տարմաբարն եւ ողկուզօրէնն զբազմութեան խտութիւնն՝ զօրութիւն ի քրիստոս (յայտ առնէ). Քեր. քերթ.: *Ողկուզօրէնդ եւ տարմաբար, զոր քերթեալ է (ընդ քերթողին հոմերոսի) ի խտութենէ պատերազմիկ զօրէն երթալոյ. իբր թէ տարմաբար երթային, եւ ողկուզօրէն: Ողկուզօրէն. որպէս ողկոյզք ի հնձան՝ այսպէս առ ոտն կոխել զթշնամին. Երզն. քեր.: *Ողկուզօրէն խտութեամբ կախեալս ունելով (տնկոց) զյոլովութիւն պտղոցն. Պիտ.: *Ասէր, թէ աստուածքն զայնպիսի պսակս հերացն յաստեղս վերագրեցին, եւ այժմ ողկուզօրէն (կամ ողկոյզօրէն) դրութեամբ է յերկինս. զոր կոչեն հիւսակ բերինկեայ. Նոննոս.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԽՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0989 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c գ. πυκνότης densitas τὸ συνεχές continuatio, frequentia. (գրի եւ յոմանց իբրեւ ռմկ. Խտտութիւն.) Խիտ գոլն. հոծութիւն. թանձրութիւն. սերտութիւն. եւ ԱՆընդհատ յաճախութիւն. եւ Շատութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐՄԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0857 Chronological Sequence: 10c, 13c, 14c մ. ἁγεληδόν gregatim, turmatim, catervatim. Բազմութեամբ ըստ տարմից. երամովին. խուռն. *Ողկուզօրէն, տարմաբար: Իբր թէ տարմաբար երթային (զօրքն): Իբր թէ խիտ եւ տարմաբար զօրն հանդիսանայր ʼի պատերազմի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.