ՈՂՈՔԱԿԱՆ

(ի, աց.) NBH 2-0511 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c ա. κολακικός adulatorius παρακλητικός exhortativus. Աղերսական. փաղաքշական. համոզական. ամո՛ք. յորդո՛ր. քաղցր. մխիթարական. *Ոչ բանիւք ողոքականօք լցեալ». յն. ողոքանաց. Կիւրղ. առ կոստանդ.: *Զօրավարք ողոքական բանիւք նախ քան զհանդէսն վարին. Բրս. պհ. ՟Բ: *Ոչ առաւել ողոքական (կամ ողոքականօք) բանիւք եւ պատրողօք՝ քան թէ սաստիւ նուաճեալ. Խոր. ՟Բ. 65: *Ողոքական բանիւք կոչէր ի հաւանութիւն, կամ հաւանեցուցանէ. Արծր. ՟Գ. 9: Լաստ. ՟Ժ: *Օծեալ կաւովն՝ ողոքական հեզութեամբն: Ընդ սպառնականացն բանից՝ ողոքական զբօսանս. Նար. ՟Բ. ՟Հ՟Գ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆՈՒՆԿՆԴԻՐ — ( ) NBH 1 0221 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 10c, 12c, 15c ա. ԱՆՈՒՆԿՆԴԻՐ ἁνυπήκοος inobediens որ եւ գրի ԱՆՈՒՆԳՆԴԻՐ, եւս եւ ԱՆՈՒՆԳՆԱԴԻՐ. Որ ոչ ունկն դնէ. ոչ լսօղ, կամ չկամեցօղ լսել. անլուր. անհնազանդ. անհաւան. *Որք անունկնդիրքն են …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՒ — (ոյ, ով կամ ու.) NBH 1 1079 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c գ. πηλός limus եւ creta, argilla. Խմոր հողոյ. տիղմ. շաղախ. ցիխ. գայլ. եւ նիւթ աղիւսոյ. ... կիլ (իսկ քէվ քէպի, կամ քիլ, պինդ կաւ, որ եւ կաւիճ.) *Գործ խիստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՈՐԿԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 0509 Chronological Sequence: 6c ա. Ողորկ, եւ ողորկօղ, ամոքիչ, ողոքիչ. *Սկսաւ պատրել զոմանս ողորկական (կամ ողոքական) բանիւք. Եղիշ. ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՈՔ — (ոյ, ով.) NBH 2 0511 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c գ. δέησις preces, supplicatio, rogatio κολακία adulatio, blandiatiae. Ողորմ աղերս, որպէս ողողանօք ( ողիկ ողիկ գալով ). աղաչանք. կամ բողոք թախանձագին. ամոք եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՈՔԱԿԱՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0511 Chronological Sequence: 14c մ. Ողոքական ձայնիւ. փաղաքշական օրինակաւ. *Ո՛րդեակ ասացեալ ողոքականաբար աղերսիւ մօր եկեղեցւոյ. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՊԱՌՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0735 Chronological Sequence: 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. ἁπειλητικός pertinens ad minas, quod minatur, minax, comminatarius. Նշանակ սպառնալոյ. ցուցակ սպառնալեաց. ուր իցեն սպառնալիք. *Սպառնական խստաբանութեամբ յղէ առ նա պատգամս. Արծր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՂԱՔՇԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0926 Chronological Sequence: 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Որ ինչ հայի ʼի փաղաքշանս. գորովական. շողոքորթական. հրապուրիչ. շողոմարար. ողոքական. *Ոչ իբր փաղաքշական ինչ, կամ սուտակասպասս (բարբառի). Ոսկ. գծ.: *Փաղաքշական խորհրդովք ախտի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՂՑՐԱՀԵԶ — ( ) NBH 2 0974 Chronological Sequence: Unknown date ա. քաղցր եւ հեղ. մեղմ. ողոքական. յորդորական. հեշտալուր. *Քաղցրահեզ բարբառովն ʼի լուր ամենեցուն ասաց նոյն ինքն տէրն եւ արարիչ. Եպիփ. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.