ԱԽՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0018 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 12c, 13c գ. συμπάθεια, το συμπαθές commiseratio, humanitas, eadem pati Կարեկցութիւն. վշտակցութիւն. չարչարակցութիւն. ցաւակցութիւն. *Ախտակցութեանն յուզումն ... Մարդ՝ առ ʼի նմանապէս ախտակցութեանց: Զանմարդութիւնն իբրեւ զազատութիւն ողջունեմք, իսկ զախտակցութիւնն իբրեւ զգարշելի ինչ անպատուեմք: Սէրն շարժի ʼի յախտակցութիւն միմեանց: Աթ. ՟Դ: Ածաբ. աղքատ.: Շ. մտթ.: *Առ մարմնական ազգակցութիւնս այսպիսի ախտակցութիւնս ունիմք: Ողորմութիւնն է ախտակցութիւն, յորժամ ոք ʼի գթոյն ստիպի. Սարգ. յկ. ՟Է: Լմբ. էր ընդ եղբ.: *Խարշեցաւ փոր իմ ʼի լալոյ, զախտակցութիւն ասէ: ԶԱստուած առ ʼի մեր խնայումն շարժէ ախտակցութիւն. Վանակ. Յոբ.: Եւ բերումն ախտաւոր. անկարգ յօժարութիւն. ցանկութիւն. յարում, մոլի սէր ... προσπάθεια addictio, cupiditas. *Մաքուր եւ անխառն յամենայն նիւթական ախտակցութենէ: Այնպիսեաւ ախտակցութեամբ բոլորովին լինիցի մարմին եւ արիւն: Ի բաց կացցեն յերեւելեացն ախտակցութենէ. Նիւս. կուս.: *Աշակերտեցան Աւետարանին, եւ օտարացան ʼի զգայական ախտակցութենէս. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԽՏԱԿՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0018 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c գ. πάθος passio, ut morbus animi; aegritudo Կիրք ախտից հոգւոյ եւ մարմնոյ. ախտաւորութիւն. տկարութիւն. ... *Քստմնելի ախտակրութիւն: Հոգւոյ եւ մարմնոյ, կամ աստեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՆԱՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0951 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c գ. ԽՆԱՅՈՒԹԻՒՆ ԽՆԱՅՈՒՄՆ. φειδώ parsimonia, venia. Խնայելն. Խնայ. մարդասիրութիւն. Գութ. ներողութիւն. *Բազում խնայութեամբ դարմանես զմեզ. Իմ. ՟Ժ՟Բ. 18: *Առնէ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՆԱՅՈՒՄՆ — (ման.) NBH 1 0951 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c ԽՆԱՅՈՒԹԻՒՆ ԽՆԱՅՈՒՄՆ. φειδώ parsimonia, venia. Խնայելն. Խնայ. մարդասիրութիւն. Գութ. ներողութիւն. *Բազում խնայութեամբ դարմանես զմեզ. Իմ. ՟Ժ՟Բ. 18: *Առնէ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԻՒԱՆԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0100 Chronological Sequence: 12c գ. Իբր Ախտակցութիւն. կարեկցութիւն. *Պօղոս ʼի հիւանդանալն ուրուք՝ հիւանդակցութեամբն առողջացուցանէր. Լմբ. պտրգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԽԻԹԱՐ — (ի.) NBH 2 0283 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. որ եւ իբրեւ յատուկ անուն, ՄԽԻԹԱՐ, այ. παράκλησις, παραίνεσις consolatio, admonitio. Մխիթարութիւն. սփոփութիւն. արգահատանք. քաջալերութիւն. յորդոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎՇՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0829 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c գ. συμπάθεια, τὸ συμπαθές commiseratio. Ցաւակցութիւն. կարեկցութիւն. ախտակցութիւն. գութ. *Ողորմելիք հիւանդութեամբ, վշտակցութեամբ ողորմագոյնք: Որ առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՐ — (ոյ կամ ի.) NBH 2 0954 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c, 13c գ. γαστήρ venter, uterus ἕγκατον, τα intestunum viscera τὰ ἑντός interiora. Միջավայր մարմնոյ կենդանեաց ʼի լանջաց եւ ʼի վայր՝ ընդունարան փորոտեաց. որովայն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.