ՈՒԼԵՆԻ

(նւոյ, նեաց.) NBH 2-0541 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 14c գ.ա. Մորթ ուլու. ... *Զուլենիսի ագոյց ի բազուկս նորա, եւ ի վերայ մերկոյ պարանոցի նորա. Ագաթ.: *Ետ բերել մորթ ուլոյ, եւ արկանել զգլխովն հիպերիքի, եւ բեւեռս երկաթիս հարկանել ի վերայ ուլենւոյն. Ճ. ՟Ա.: *Իբրեւ իսահակ՝ ոչ ճանաչելով զորդին ներքոյ ուլենոյն. Բրսղ. մրկ.: *Մորթօք այծենեօք ընդ Եղիայի այր թաւրծի ի կարմեղոս լերինդ անապատացեալ ուլենեաւ գշտի. Արշ.: *Յակոբ՝ զի ստեաց հօր իւր մորթեօք այծենեօք, ստեցին նմա որդիք իւր մորթովք ուլենեօք (ի ներկել զպատմուճանն յովսեփայ). Եփր. ծն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.