ԱԽՏԱՅԻՆ

(յնոյ, ոց.) NBH 1-0018 Chronological Sequence: 6c, 12c - Տ. ԱԽՏԱԿԱՆ. եւ ԱԽՏԱՒՈՐ. *Բայց զի որդի ասի որդին, ոչ մարմնական եւ ախտային. Շ. խոստ.: *Նիւթականն՝ ախտայինն մարմնաձեւն՝ զգայունն. Փիլ. ել. ՟Ա. 8: *Ծնունդ գոլով գիշերային ախտիւք բերեալ եւ ախտային ... Յերգ եւ քնար՝ ձայն ախտային, փոխան երգոցն աստուածային. Յիսուս որդի.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԽՏԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0019 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c ա. Ախտացեալ մարմնով կամ հոգւով. ... *Եւ ընդ միւսոյ ախտաւորին, ʼի քղանցս տեառնըդ հպողին. Յիսուս որդի.: *Ախտաւորն ʼի տրտմութենէ յանդիմանեալ. Նեղոս.: Եւ ախտական. ախտային. կրական. ուր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՕՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0757 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c չ. ἱσχύω, δύναμαι valeo, possum Ունել զօրութիւն բաւական. կարօղ եւ զօրաւոր գտանիլ. իշխել՝ ըստ որում ձեռնհաս լինել. կարել. բաւել. գամագիւտ լինել. հնարել. տոկալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻԲՐՈՒ — ( ) NBH 1 0843 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c նխ. Տ. ԻԲՐ, ԻԲՐԵՒ. պէս .... *Ես ընդ ձեզ իբրու զմի ի ձէնջ խնդրեցից զձեր օգուտ. Ագաթ.: *յիրաւի կոչեցան մանկտին որդիք հռաքելի, իբրու ծնունդք բենիամենի. Շ. մտթ.: *Եթէ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.