ՉԱՆԱՐԴԱԳՈՒՐԴ

(դւոյ կամ դոյ.) NBH 2-0562 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 13c ա. ՉԱՆԱՐԴԱԳՈՒՐԴ եւ ՉԱՆԱՐԴԻ, կամ ՉԱՆՈՐԴԻ. Բառ անյայտ. որպէս Վատթար. անյագ ի չարիս. կամ Սինլքոր. չնչին. անարժան, եւ այլն. ... *Չանարդագուրդ նանրալեզու հայհոյիչք առն աստուծոյ. Յհ. կթ.: *Դադարեսցուք տժգոհ լինելով զբնութենէս ... եւ չանարդեացն բաշխելով տալով». այսինքն անբանից ընծայել զբան. Փիլ. առ լիւս.: *Ի ցուցումն անարգ եւ փցուն եւ չանարդի անձինս՝ հող եւ մոխիր զիս ասելով. Տօնակ.: *Ընկա՛լ զաղաչանս չարալլուկ չանորդոյս: Վսերային վերամբարձեալ ծովս անտարացոյց՝ չանորդիս չարեաց: Վերացո՛ ի վսերային չանորդւոյս զձաղանս մահու. Բենիկ.: Իսկ ըստ Հին բռ. *Չանարդագ, ստրուկ: Չանարդագուրդ, առաւել ստրուկ: Չանարդատիպ, աղքատաձեւ: Չանարդի, անարժան». որ են անստոյգ մեկնութիւնք:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՉԱՆԱՐԴԻ — ( ) NBH 2 0562 Chronological Sequence: Unknown date ա. Տ. ՉԱՆԱՐԴԱԳՈՒՐԴ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԱՆՈՐԴԻ — ( ) NBH 2 0562 Chronological Sequence: Unknown date ա. Տ. ՉԱՆԱՐԴԱԳՈՒՐԴ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.