ԱԽՏԱՐԱԿ

(ի, աց.) NBH 1-0019 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 14c ա.գ որ եւ յունական ձայնիւ ասի Փիւսկեան. φυσικός physicus այն է բնական, եւ բնաբանական. Փիլիսոփայ՝ որ քննէ զբնութիւն զգալի եւ ախտական այս ինքն կրական. բնախօս. ... *Պիթագորաս յախտարակաց փիղիսոփոս: Քսենոփանէս յախտարակաց երգահան. Եւս. քր. ՟Բ: *Ի յոմանց ազգաց ախտարակաց խտրադիմայ հմայից կոչեցաւ զգօն. Նար. մծբ.: Կիրք բնաւորական. կարիք. աղցաւոր բնութիւն որպէս յն. φύσις natura .... *Ուրախացեալք զերծանիմք յերերալից ախտարակաց կենցաղոյս: Որ ունի զկիրս եւ զախտարակս բնութեանս. Փարպ.: Վրդն. սղ.: մ. ՅԱԽՏԱՐԱԿԱՑ. իբր մ. Ի բնէ. ըստ ինքեան. ֆիզիդապէս. զգալապէս. *Է ինչ՝ որ բնութեամբ ծանր է, եւ է՛ ինչ՝ որ յախտարակաց թեթեւ է. Սեբեր. ՟Զ: *Ոչ յիւրեանց ինչ ախտարակաց (կամ ախտարաց): Ոչ ըստ ինքեան ախտարակաց: Ոսկ. մ. ՟Բ. 5. եւ Երզն. մտթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.