ԱՆՀԱՒԱՍԱՐՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0184 Chronological Sequence: 5c, 8c, 11c, 12c գ. ἁνισότης inaequalitas Պակասութիւն հաւասարութեան. առաւելութիւն կամ նուազութիւն. անզուգութիւն. աննմանութիւն. անմիաբանութիւն. խտիր. ... *Զամենայն անհաւասարութիւն եւ օտարագործութիւն ʼի բոլորիցս ʼի բաց արտաքսել: Զանհաւասարութիւն թէ ոք յառաջ առցէ զբոլորիւ՝ բոլորիցս առ բոլորսն զանազանութիւնս, եւ այսորիկ արդարութիւնն է պահպանողական. Դիոն. ածայ.: *Այս զո՛յգ անհաւասարութիւն ունի յաղագս ամենեցուն փոփոխման. Առ որս. ՟Ժ՟Ա: *Որքան է ʼի միջի մերում անհաւասարութիւն ինչ. Շ. թղթ.: Իսկ Ոսկ. յհ. ՟Ա. 6. *Անհաւասարութեան կարգ". յն. անհամեմատ բնութիւն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԶՈՅԳ — (զուգի, ից.) NBH 1 0146 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ա. Որ չէ զոյգ, կամ չունի իւր զոյգ. անհաւասար ըստ քանակի, կամ ըստ այլոյ բանի. անհանգէտ. անհամեմատ. անմիաբան. եւ կոճատ. ἅνισος impar, inaequalis ջուխտ չեղօղ, աննման,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶՈՒԳԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0146 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c գ. Անհաւասարութիւն. եւ անհամեմատ մեծութիւն. գերազանցութիւն. *Որ եւ այնքան ունի զանզուգականութիւն, որ եւ ոչ զխրացս կօշկաց նորա եմ արժանաւոր լուծանել. Կիւրղ. ղկ.: *Այնու զյոյժ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶՈՒԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0146 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c գ. ἁνισότης inaequalitas Անզոյգ գտանիլն. անհաւասարութիւն. անհանգիտութիւն. աննմանութիւն, եւ անմիաբանութիւն. *Ի հանգիտութենէ եւ յանզուգութենէ բոլորն բաղկացաւ: Բանիւքն զուգութիւնն՝ զայն որ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՆԳԻՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0179 Chronological Sequence: 6c գ. Անհաւասարութիւն. անզուգութիւն. աննմանութիւն. *Վաթսուն եւ չորքն հանգիտութիւն է, յիսուն եւ վեցն անհանգիտութիւն: Չենք օրէնքն՝ անհանգիտութեան պատմիչ. Փիլ. լին. ՟Ա. 91. 216 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՐԹՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0183 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ἁνωμαλία, τὸ ἁνώμαλον inaequalitas, τὸ ἅστατον inconstantia Անհարթ գտանիլն. անհաւասարութիւն. անկարգութիւն. խառնակութիւն. յողդողդութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅՕԴԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0210 Chronological Sequence: 8c ἁναρμοστία inconcinnitas Անյարմարութիւն. անհամաձայնութիւն. *Զանյօդաւորութիւն եւ անհաւասարութիւն ʼի բաց արտաքսեալ. Դիոն. ածայ. ՟Ժ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0750 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. (յածականէս Զոյգ.) ἱσότης aequalitas Հաւասարութիւն. հանգիտութիւն. եւ Միաբանութիւն. համաձայնութիւն. որ եւ ԶՈՒԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ասի. ... *Երրեակն առաջին հաստատ եցոյց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈԽԱՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0947 Chronological Sequence: 14c գ. Անհաւասարութիւն կամ այլափոխութիւն մասանց. *Զուգամասնութեամբ տուընջական եւ գիշերոյ. փոխամասնութամբ երկրի, եւ որ ʼի սմա կենդանեաց կարգաւորութեամբ. Բրսղ. մրկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՏԱՐԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1028 Chronological Sequence: 8c գ. ἁλλοτριοπραγία aliena actio. Օտար գործողութիւն կամ գործ. *Զամենայն անհաւասարութիւն եւ օտարագործութիւն ʼի բոլորիցս ʼի բաց արտաքսել. Դիոն. ածայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.