ՊԱՏԿԱՌԵՄ

(եցի.) NBH 2-0612 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c չ. որ եւ ՊԱՏԿԱՌԻՄ. ἑντρέπω, ἑντρέπομαι , αἱσχύνομαι erubesco, revereor, pudefio, pudet me. Ամաչել ամօթխածութեամբ. ակնածել. յարգանօք երկնչել. եւ Զամօթի հարկանիլ. շիկնիլ. խպնիլ. քաշուիլ, ամըչնալ. առ՝ հիճապ էթմէք, ... *Որ ոչ պատկառէ յերեսաց արդարոց, չէ գովելի: Պատկառեցեր յերեսաց Տեառն: Եկաց առաջի երեսաց նորա պատկառեալ: Իբրեւ ետես Տէր՝ եթէ պատկառեցին, ասէ. պատկառեցին, ոչ ապականեցից զդոսա: Պատկառեա՜ց սիրտ քո: Մի՜ պատկառեսցես՝ զի նախատեցին զքեզ: Ի մարմնաւոր հարցն մերոց՝ զորս ունիմք խրատիչս՝ պատկառեմք, եւ այլն: *Վասն հօրն յիշատակի պատկառէ յայնմանէ, որ նորայն Երեմն եղեալ է կին. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Պատկառեցէ՜ք ʼի միմեանց. Ածազգ. ՟Դ: *Մի՜ ինչ պատկառեր դու երկիւղիւ յարքայէ. Եղիշ. ՟Գ: *Ոչ այնքան սարսեցի եւ պատկառեցի ʼի սաստկութենէ քումդ հրամանի, որքան ալիք ծովուն յեզերացն. Նար. ՟Զ: *Հուրն պատկառէր յարդարոցն. Հարցնափառ.: ՊԱՏԿԱՌԵԼ. որպէս Պատկառ կալ. զգուշանալ. ... *Յորոյ իրաց զցաւսն ածին ʼի վերայ, յայնմանէ պատկառեսցէ անձին. Ճ. ՟Գ. որ ʼի բուն բանս Ոսկեբ. գրի՝ պատկառ կայցէ: *Ի մի՜տ առ զբազմաչար հնարս թշնամւոյն, եւ պատկառեա՜ ʼի նետից նորա. Մանդ. ՟Ի՟Գ: ն. ՊԱՏԿԱՌԵՄ, եցի. ն. մանաւանդ ՊԱՏԿԱՌԵՑՈՒՑԱՆԵՄ ἑντρέπω, δυσωπέω, καταισχύνω pudefacio, pudore afficio, confundo. Տալ այլում պատկառիլ, յանդիմանել, եւ ածել պատկառանս. ...

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԱՅՏ — ( ) NBH 2 0137 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c ա.մ. Հրապարակաւ յայտնեալ. յայտնի. հրապարակեալ. *Հրապարակայայտ պահանջել. Մաշկ.: *Զուրախութիւն իւրեանց հրապարակայայտ առնել. Վրդն. սղ.: *Պատկառեմ զայնս հրապարակայայտ առնել. Բրս. վաշխ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԱՅՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0146 Chronological Sequence: 5c, 6c, 10c, 12c գ. συμφωνία, συμφώνησις symphonia, concentus, consonantia, consensus, concordia. Միաբանութիւն ձայնից արուեստականաց. երգակցութիւն. եւ Միաբան հաւանութիւն. միաձայնութիւն. *Նուագք ձայնից, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԿԱՌԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 2 0612 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c ՊԱՏԿԱՌԵՄ, եցի. ն. մանաւանդ ՊԱՏԿԱՌԵՑՈՒՑԱՆԵՄ ἑντρέπω, δυσωπέω, καταισχύνω pudefacio, pudore afficio, confundo. Տալ այլում պատկառիլ, յանդիմանել, եւ ածել պատկառանս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԿԱՌԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0612 Chronological Sequence: Early classical, 6c ձ. Տ. ՊԱՏԿԱՌԵՄ. չ. *Ոչ ʼի տանջանաց երկնչին, եւ ոչ ʼի ստացուածոց պատկառին (այսինքն ոչ ակնածեն). Եղիշ. ՟Գ: *Պատկառեցարո՜ւք յերկայնմտութենէն Աստուծոյ. Ածազգ. ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՆԴԱՐԱՄԵՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0693 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. χθόνιος terrestris καταχθόνιος, ἁποχθόνιος, κατώτατος subterraneus, infernus, infernalis, inferi, mortui. Բնակիչ սանդարամետաց. անդնդային.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.